Kategorijos
Būreliai Mokiniams Tėvams

Anglų kalba

Užsiėmimų metų siekiama, jog mokiniai būtų supažindinami su komunikaciniais kalbos pagrindais, kas reiškia ypatingą dėmesį skiriant kalbėjimo, klausymo įgūdžių tobulinimui, žodyno plėtimo, gramatinių struktūrų praktinį pritaikymą komunikaciniame kontekste. Užsiėmimų metu yra naudojamos naujausios atnaujintos mokymosi priemonės, pritaikytos XXI amžiaus mokiniams/-ėms integruojant IT, muziką, matematiką, pasaulio bei kitų kultūrų pažinimą.

Šie užsiėmimai yra puiki galimybė mokiniams/-ėms stimuliuoti, įprasminti bei susisteminti ugdymo kontekste iš bendrinės aplinkos gaunamas anglų kalbos žinias.

Daugiau informacijos suteiks būrelio vadovė – mokytoja Augustina Kundrotaitė elektroniniu paštu augustina.kundrotaite@filaretai.lt