Jolita Juknevičienė

Pareigos
 • Pavaduotoja ugdymui
 • Vaiko gerovės komisijos pirmininkė
 • Socialinis pedagogas
Kvalifikacija
 • Magistro l.
 • Mokytoja
Kontaktai
 • +37052154963
 • jolita.jukneviciene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 3

Gražina Dokurno

Pareigos
 • Psichologas
Kontaktai
 • +37052154963
 • grazina.dokurno@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 27
Darbo valandos

I - 8.00 - 16.30 val.
II - 8.00 - 16.30 val.
III - 8.00 - 16.30 val.
IV - 8.00 - 16.30 val.
V - 8.00 - 16.30 val.
Kontaktinės valandos:
I - V 9.00 - 13.30 val.

Rūpinasi mokinių psichine sveikata ir reikalingu psichologinių mokymo sąlygų sudarymu. Vertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines asmenybės ir mokymosi problemas, vaiko brandumą mokyklai. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus), mokytojus pedagoginės pagalbos teikimo, mokymo organizavimo, psichologinių asmenybės ir mokymosi problemų prevencijos ir jų sprendimo klausimais. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas.

Plačiau apie psichologo darbo specifiką galite susipažinti čia.

Gabrielė Bartkienė

Pareigos
 • Socialinis pedagogas
Kontaktai
 • +37052154963
 • gabriele.bartkiene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 28
Darbo valandos

I - 8.00-14.00 val.
II - 8.00-14.00 val.
IV- 8.00-14.00 val.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. 

Laima Burneikienė

Pareigos
 • Logopedas
 • Specialusis pedagogas
Kontaktai
 • +37052154963
 • laima.burneikiene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 5
Darbo valandos

I - 8.00 - 16.00 val.
II - 12.00 - 17.00 val.
III - 8.00 - 16.00 val.
IV - 12.00 - 16.00 val.
V - 8.50 - 11.50 val.
Konsultacijų laikas
I - 12.00 -13.00 val.

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi veiksmingumą mokykloje.

Specialiosios pedagogės veiklos kryptys:

 • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir atitikimą ugdymo programoms;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti dalyko programas.

Mokytojai, tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:

 • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
 • reikia pagalbos pritaikant bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, būdus ir metodus, mokymo priemones;
 • mokinys užmiršta, kas užduota, nuolat pamiršta ką nors atsinešti;
 • patiria sunkumų skaitydamas, rašydamas, skaičiuodamas;
 • sunkiai įsimena, išmoksta mokomąją medžiagą.

Logopedas visapusiškai tiria ir įvertina vaiko kalbą. Rengia individualias ir grupines korekcines pratybas, šalinant įvairius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku. Šviečia tėvus (globėjus), mokytojus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos gebėjimų ir mokymo klausimais. Renka duomenis apie vaikus, turinčius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, teikia metodinę pagalbą įstaigos specialiojo ugdymo komisijos nariams.

Darbo laikas
I8.00-12.00
III8.00-13.00
Konsultacijų laikas
I12.00 -13.00

Indrė Kasačiūnienė

Pareigos
 • Logopedas
Kontaktai
 • +37052154963
 • indre.kasaciuniene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 5
Darbo valandos

I - 12.00 - 18.00 val.
V - 13.00 - 17.00 val.

Logopedas visapusiškai tiria ir įvertina vaiko kalbą. Rengia individualias ir grupines korekcines pratybas, šalinant įvairius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku. Šviečia tėvus (globėjus), mokytojus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos gebėjimų ir mokymo klausimais. Renka duomenis apie vaikus, turinčius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, teikia metodinę pagalbą įstaigos specialiojo ugdymo komisijos nariams.

Rita Bražaitė

Pareigos
 • Logopedas
Kontaktai
 • +37052154963
 • rita.brazaite@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 21
Darbo valandos

I - 12.00 - 16.30 val.

Logopedas visapusiškai tiria ir įvertina vaiko kalbą. Rengia individualias ir grupines korekcines pratybas, šalinant įvairius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku. Šviečia tėvus (globėjus), mokytojus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos gebėjimų ir mokymo klausimais. Renka duomenis apie vaikus, turinčius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, teikia metodinę pagalbą įstaigos specialiojo ugdymo komisijos nariams.