Kategorijos
Mokytojams Projektai

Informatika pradiniame ugdyme

Projekto partneriai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijavo projektą „Informatika pradiniame ugdyme“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį ir jį išbandyti dešimtyje mokyklų, tame tarpe ir Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje.

Projekto veikla

Džiaugiamės galėdami prisijungti prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijuoto projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ bendruomenės.  Atrinktos mokyklos kartu su projekto komanda ir mokslininkų grupe kurs ir išbandys informatikos mokomąją medžiagą, dalyvaus projekto veiklose ir mokymuose, dalysis gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais.

Projekto trukmė

2018 m. rugsėjo 1 d. – tęstinis

Projekto komanda

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos:

  • direktorė Nijolė Malinauskienė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas nijole.malinauskiene@filaretai.lt
  • pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt
  • pavaduotoja ugdymui Jurgita Rasimavičienė, el. paštas jurgita.rasimaviciene@filaretai.lt
  • mokytoja Sigita Miškiniene, el. paštas sigita.miskiniene@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Mokyklos, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės centro komandomis, kūrė ir išbandė mokomąją medžiagą, teikė siūlymus dėl informatikos ugdymo turinio ir bendrosios programos projekto, dalijosi gerąja patirtimi.

Projektas rėmėsi 2016 metais LR švietimo ir mokslo ministerijos suburtos mokslininkų, mokytojų, švietimo ekspertų ir verslininkų darbo grupės parengtais Pradinio ugdymo informatikos bendrųjų programų metmenimis. Bendradarbiaujant švietimo bendruomenei, verslo ir visuomeninėms organizacijoms, atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, buvo sukurtas Pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos projektas ir parengta metodinė medžiaga, padedanti ugdyti pradinių klasių mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą.