Kategorijos
Mokytojams Projektai

Gamtamokslinė laboratorija

Projekto tikslas

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Kuriame Lietuvos ateitį - EU projektai
Kuriame Lietuvos ateitį – EU projektai

Projekto partneriai

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” partneris yra Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto veikla

Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Projekto metu beveik visos šalies mokyklos bus aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga, bus rengiamos metodikos, kurios padės taikyti įsigytas mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Tikimasi, kad tai paskatins susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didins šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių. Ugdant mokinių gamtamokslį/technologinį/inžinerinį raštingumą, septyneriuose Lietuvos miestuose (Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje) bus sukurti 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. Centruose bus kuriamos standartizuotos (biologija-chemija, fizika-inžinerija, robotika arba gamtamokslinė ir mechatroninė/IT ) ir specializuotos (atspindinčios konkrečios apskrities teritorijos specifiką) laboratorijos. Centruose numatoma organizuoti, formaliojo ugdymo užsiėmimus, neformaliojo vaikų švietimo projektus, mokytojų kompetencijos tobulinimo užsiėmimus.

Projekto trukmė

2018 m. – tęstinis.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos direktorė Nijolė Malinauskienė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas nijole.malinauskiene@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliniam ugdymui. Priemonių komplektas, dar vadinamas „Gamtamokslinė laboratorija”, sudarytas iš įvairių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio mikroskopo bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

Įrengta laboratorija prieinama visų klasių mokytojams ir mokiniams.

Parengti 1-4 klasių pasaulio pažinimo veiklų aprašai projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” Vedlys svetainėje.