Maitinimas

Mieli tėveliai,
maitinimo paslaugas mokykloje 2021-2022 m.m. teiks UAB „Lemanda“.

Užsakymo pietums 1 ir 2 klasių mokiniams pildyti nereikia, nemokami pietūs bus užtikrinti visiems pirmokams ir antrokams.

3 ir 4 klasių mokiniai turės galimybę valgyti mokamus pietus iš anksto juos užsakius.


Taip pat 1 – 4 klasių mokiniai turės galimybę valgyti mokamus pusryčius ir pavakarius iš anksto juos užsakius.

MAITINIMO UŽSAKYMAS


Užsakymai mokiniams pateikiami elektroniniu būdu, užpildant žemiau pateikiamas užsakymo formas. Užpildę formą atliksite mokėjimo pavedimą internetu.


Neatvykus vaikui į mokyklą prašome informuoti valgyklą telefonu  +37067251505 darbo dienomis nuo 6.00 iki 9.00 val. ryto. Informavus apie neatvykimą, mokėjimai bus perkeliami kitam laikotarpiui.

DĖMESIO!!! Užsakymai telefonu nebus priimami.

Sąskaita
Įmonės pavadinimas – UAB „LEMANDA“

 • Įmonės kodas 121553699
 • Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 75 7290 0000 1346 7220
 • AB „Citadele“ bankas
 • Mokėtojo paskirtyje būtinai nurodykite:
  • mokyklos pavadinimą,
  • vaiko vardą,
  • pavardę ir klasę,
  • laikotarpį, už kurį sumokama.
Gegužės 9 – 13 d. d. meniu
Gegužės 16 – 20 d. d. meniu.
Gegužės 23 – 27 d. d. meniu.
Maitinimo užsakymo forma.

Kontaktai:
El. paštas: elze@ilf.lt
Svarbiais klausimais tel.: 867251505
Darbo laikas I – V 6 – 14 val.

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

Naujovės:

 • Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).
 • Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
 • Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

 • nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
 • parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:

 • dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
 • dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.