Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Filaretų pradinė mokykla

demokratiška, atvira, bendradarbiaujanti, tobulėjanti, siekianti stiprinti europietišką dimensiją, kurianti jaukią ir saugią aplinką, į kurią visada norisi sugrįžti.

Naujienos

Puslapis 1 iš 6  > >>

Džiaugiamės!

Labai džiaugiamės, kad Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos mokiniai yra vieni aktyviausių 2021 metų pavasario sesijos neformaliojo ugdymo konkursų, kuriuos organizuoja Kings Lietuva, dalyvių!
O dar labiau džiaugiamės mūsų mokinių pasiekimais garsinančiais mokyklą!!!

Skaityti daugiau

Neformalus švietimas

Kviečiame registruotis į mokamus neformalaus švietimo būrelius, kurie vyks Filaretų pradinėje mokykloje.

Skaityti daugiau

Laisvos darbo vietos

Draugiškas Filaretų pradinės mokyklos kolektyvas ieško naujo komandos nario - logopedo.

Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo specialybė.

Jeigu Jūs gebate bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas su specialiųjų poreikių vaikais ir jų tėvais bei išmanote raštvedybą. Esate punktualus, atsakingas, kūrybiškas, iniciatyvus, pozityviai mąstantis bei gebantis pasirinkti efektyvius darbo metodus. Mes labai laukiame Jūsų!

Darbo užmokestis nuo 1223 eur iki 1610 eur neatskaičius mokesčių. Galima dirbti pilnu etatu arba 0.7, 0.5 ar 0.25 etato.

Jūsų CV laukiame el.paštu: rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Telefonas pasiteiravimui: +37052154963

Skaityti daugiau

NVSC informuoja

Kaip elgtis mokykloje patvirtinus koronaviruso infekcijos atvejį ar nustačius, jog vaikas ar darbuotojas turėjo didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju – svarbiausi klausimai, į kuriuos atsakymus būtina pasikartoti tam, kad infekcijos išplitimo rizika mokyklų bendruomenėse būtų kuo mažesnė.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologai primena atsakymus į dažniausiai iškylančius klausimus, jeigu COVID-19 liga patvirtinama vaikui.

Kviečiame dalyvauti

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla kviečia visą bendruomenę aktyviai dalyvauti mūsų mylimo miesto Vilniaus ateities kūrime. Dalinamės Rasų seniūnijos bei Vilniaus miesto savivaldybės kvietimu. Dalinkimės savo idėjomis, galbūt jos yra pačios patraukliausios vilniečiams!!!
Dalyvauk Vilnius

Jei nuo Jūsų priklausytų, koks Vilnius bus rytoj, po metų ar dešimtmečio, kokių darbų pirmiausiai imtumėtės? Siūlykite savo idėjas ir kartu kurkime savo mylimą miestą!
„Dalyvauk! Vilnius”>> https://bit.ly/3BpRyA5

Laisvos darbo vietos

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla siūlo darbą:

Mokytojo padėjėjui su pradinukais - 0,5 etato.
Privalumas. Darbo patirtis su specialiųjų poreikių vaikais (7-10 metų)
Darbo laikas. Nuo 8 val. iki 13 val.
Atlyginimas. Iki mokesčių 394,48 eur.
Darbo pobūdis. Vieno vaiko priežiūra.
Darbo sutartis terminuota. Nuo 2021-09-06 iki 2021-06-09
Kontaktinis asmuo.
Direktorė Nijolė Malinauskienė, tel. 85 2154963 (nuo 8 iki 16 val.)

Grįžimas į mokyklą

Mieli, Tėveliai,

Sveikiname Jus su naujaisiais mokslo metais! Pastarieji metai atnešė mums daug sumaišties, nežinios, nuovargio ir nerimo, o tuo pačiu ir atvėrė naujas mokymosi perspektyvas, mokė mus kantrybės, neapibrėžtumo priėmimo, suteikė gilesnio asmeninio ir tarpasmeninio pažinimo galimybių.

Skaityti daugiau

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos

Rugsėjį visi mokiniai grįžta į klases. Pateikėme mokykloms rekomendacijas dėl ugdymo naujais mokslo metais.

Keletas pačių svarbiausių punktų:
KOL PANDEMINĖ SITUACIJA LEIDŽIA, UGDYMAS VYKSTA KONTAKTINIU BŪDU
1. Labai svarbu bus laikytis būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų, prie kurių jau visi buvome įpratę praėjusiais mokslo metais. Taip pat turėtų tapti norma ir reguliarus sveikatos pasitikrinimas, todėl bus rekomenduojama mokiniams testuotis mokykloje.
2. ŠMSM siūlo, kad naujais mokslo metais nuotolinis mokymas galėtų vykti tik tais atvejais, jei epidemiologinė situacija stipriai suprastėtų ar dėl COVID-19 ligos protrūkių klasėje, ar mokiniams tektų izoliuotis. Izoliacijos metu klasė, kelios klasės ar, jei susirgimų židinys būtų apėmęs visą mokyklą, visi mokyklos mokiniai kurį laiką mokytųsi nuotoliniu būdu.
3. Rekomendacijose taip pat primenama, kad jau pagal šių metų kovą nustatytą Vyriausybės tvarką nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, turės prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis.

HIBRIDINIS MOKYMAS – IŠIMTINIAIS ATVEJAIS
Pavyzdžiui, besigydantiems namie vaikams, kai gydytojų komisija yra paskyrusi mokymą namuose, dalyvaujantiems didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėse mokinių ar mainų programose, taip pat esantiems izoliacijoje dėl pandemijos.
PRIMENAMA PAREIGA LEISTI VAIKUI LANKYTI MOKYKLĄ:
1. Švietimo įstatyme nustatyta pareiga mokiniui, sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų lankyti mokyklą, o tėvams – užtikrinti vaiko parengimą mokyklai ir jos lankymą.
2. Jei mokykloje ugdymas vyksta kontaktiniu būdu ir nėra jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių vaikas negali mokytis klasėje, jis turi lankyti mokyklą.

PAPILDOMOS PRIEMONĖS MOKYMOSI PRARADIMAMS KOMPENSUOTI
1. Nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio bus skirtos lėšos ir tęsiamos papildomos konsultacijos, kurios padėtų mokiniams kompensuoti praėjusiais mokslo metais patirtus mokymosi praradimus. Konsultacijoms finansuoti, t. y. atlyginti mokytojams už papildomas darbo valandas, numatyta 5,1 mln. Eur iki 2021 m. pabaigos.
2. Nuo rugsėjo mėn. Nacionalinė švietimo agentūra atvers 2021 m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis, kurias atlikę mokiniai galės gauti grįžtamąjį ryšį, kas jiems sekasi, o kuriose temose yra mokymosi spragų.
3. Startuos „Geros savijautos“ programa - pasirenkamųjų paslaugų fondas, skirtas mokinių savijautai gerinti, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams stiprinti. Mokyklos pagal savo poreikius galės užsisakyti tikslines programas iš teikėjų sąrašo.
4. Skiriamos ir papildomos lėšos švietimo pagalbos specialistų atlyginimams didinti bei naujiems etatams steigti (10,04 mln. Eur) naujais mokslo metais.
-------------------
Šiuo metu ŠMSM su Sveikatos apsaugos ministerija derina detalius galimus švietimo įstaigų darbo naujais mokslo metais scenarijus, kurie priklausytų nuo pandemijos lygio. Dėl galutinių scenarijų projektų, jų įgyvendinimo dar bus tariamasi su ekspertais ir švietimo bendruomenės atstovais. Tačiau visais atvejais laikomasi to paties principo: KOL TIK PANDEMINĖ SITUACIJA LEIDŽIA, UGDYMAS VYKSTA KONTAKTINIU BŪDU.

Skaityti daugiau

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja apie pradinukų maitinimo naujoves:

• Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.