Jolita Juknevičienė

Pareigos
 • Pavaduotoja ugdymui
 • Pradinių klasių mokytoja
 • Vaiko gerovės komisijos pirmininkė
 • Socialinis pedagogas
Kvalifikacija
 • Magistro l.
 • Mokytoja
Kontaktai
 • +37052154963
 • jolita.jukneviciene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 3

Gražina Dokurno-Bačkierė

Motinystės atostogos

Pareigos
 • Psichologas
Kontaktai
 • +37052154963
 • grazina.dokurno@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 27
Darbo valandos

I - 8.00 - 16.30 val.
II - 8.00 - 16.30 val.
III - 8.00 - 16.30 val.
IV - 8.00 - 16.30 val.
V - 8.00 - 16.30 val.
Kontaktinės valandos:
I - V 9.00 - 13.30 val.

Motinystės atostogos

Gabrielė Bartkienė

Pareigos
 • Socialinis pedagogas
Kontaktai
 • +37052154963
 • gabriele.bartkiene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 28
Darbo valandos

I - 8.00-14.00 val.
II - 8.00-14.00 val.
IV- 8.00-14.00 val.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai…

Laima Burneikienė

Pareigos
 • Logopedas
 • Specialusis pedagogas
Kontaktai
 • +37052154963
 • laima.burneikiene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 5
Darbo valandos

I - 8.00 - 16.00 val.
II - 12.00 - 17.00 val.
III - 8.00 - 16.00 val.
IV - 12.00 - 16.00 val.
V - 8.50 - 11.50 val.
Konsultacijų laikas
I - 12.00 -13.00 val.

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi veiksmingumą mokykloje. Specialiosios pedagogės veiklos kryptys: atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį…

Indrė Kasačiūnienė

Pareigos
 • Logopedas
Kontaktai
 • +37052154963
 • indre.kasaciuniene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 5
Darbo valandos

I - 12.00 - 18.00 val.
V - 13.00 - 17.00 val.

Logopedas visapusiškai tiria ir įvertina vaiko kalbą. Rengia individualias ir grupines korekcines pratybas, šalinant įvairius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo…

Rita Bražaitė

Pareigos
 • Logopedas
Kontaktai
 • +37052154963
 • rita.brazaite@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 21
Darbo valandos

I - 12.00 - 16.30 val.

Logopedas visapusiškai tiria ir įvertina vaiko kalbą. Rengia individualias ir grupines korekcines pratybas, šalinant įvairius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo…