Jolita Juknevičienė

Pareigos
 • Pavaduotoja ugdymui
 • Pradinių klasių mokytoja
 • Vaiko gerovės komisijos pirmininkė
 • Socialinis pedagogas
Kvalifikacija
 • Magistro l.
 • Mokytoja
Kontaktai
 • +37052154963
 • jolita.jukneviciene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 3
Darbo valandos

Socialinio pedagogo darbo valandos

Tiesioginio darbo su vaikais laikas:
I - 8.00-15.00 val.
II - 8.00-15.00 val.

Konsultacijų laikas (mokykloje iš anskto susitarus):
I - 17.00-18.00 val.
II - 7.30-8.00 val.

Netiesioginio darbo laikas:
III - 8.00-11.00 val.
V - 9.00-12.00 val.

Socialinio pedagogo veiklos turinys: Netiesioginio darbo metu:

Vaidilutė Urbikienė

Pareigos
 • Psichologas
Kontaktai
 • +37052154963
 • vaidilute.urbikiene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 27
Darbo valandos

Tiesioginio darbo su mokiniais laikas:
I - 8.00-15.00 val.
II - 8.00-16.00 val.
III - 8.00-15.00 val.
IV - 8.00-8.45 val.
V - 8.00-8.45 val.

Pietų pertrauka: 11.45-12.15 val.

Netiesioginio darbo laikas:
I - 15.00-18.00 val.
II - 16.00-18.00 val.
III - 15.00-18.00 val.
IV - 9.00-14.00 val.

Netiesioginio darbo laikas skiriamas mokinių įvertinimų duomenų, dokumentų tvarkymui,
rekomendacijų rengimui, konsultacijų, paskaitų ruošimuisi, profesinės kvalifikacijos tobulinimui

Rūpinasi mokinių psichine sveikata ir reikalingu psichologinių mokymo sąlygų sudarymu. Vertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines asmenybės ir mokymosi problemas, vaiko brandumą…

Gražina Dokurno-Bačkierė

Motinystės atostogos

Pareigos
 • Psichologas
Kontaktai
 • +37052154963
 • grazina.dokurno@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 27

Motinystės atostogos

Laima Burneikienė

Pareigos
 • Logopedas
 • Specialusis pedagogas
Kontaktai
 • +37052154963
 • laima.burneikiene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 5
Darbo valandos

Tiesioginio darbo su mokiniais laikas:
I - 8.00-14.15 val.
II - 8.00-15.45 val.
III - 8.00-12.15 val.
IV - 8.00-15.45 val.

Konsultacijų laikas:
I - 7.15-8.00 val.
II - 7.15-8.00 val.
III - 7.15-8.00 val.
IV - 7.15-8.00 val.

Netiesioginio darbo laikas:
I - 15.15-18.00 val.
II - 15.45-18.15 val.
IV - 15.45-18.15 val.
V - 7.15-16.30 val.

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi veiksmingumą mokykloje. Specialiosios pedagogės veiklos kryptys: Mokytojai, tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:…

Indrė Kasačiūnienė

Pareigos
 • Logopedas
Kontaktai
 • +37052154963
 • indre.kasaciuniene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 5
Darbo valandos

Tiesioginio darbo su mokiniais laikas:
II - 8.00-17.00 val.
III - 8.00-14.00 val.
IV - 8.00-11.00 val.
V - 8.00-17.00 val.

Konsultacijų laikas (mokykloje iš anksto susitarus)
II - 7.00-8.00 val.

Netiesioginio darbo laikas:
I - 7.00-20.00 val.
II - 7.00-8.00 - 17.00-19.00 val.
III - 7.00-8.00 val.
IV - 7.00-8.00 val.
V - 7.00-8.00 - 17.00-19.00 val.

Logopedas visapusiškai tiria ir įvertina vaiko kalbą. Rengia individualias ir grupines korekcines pratybas, šalinant įvairius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo…