Svarbi informacija tėveliams

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos 2022 – 01 – 20 direktoriaus įsakymu Nr. V-04 3D klasėje nuo 2022 – 01 – 21 iki 2022 – 01 – 28 imtinai įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas (IPRR).

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos 2022 – 01 – 24 direktoriaus įsakymu Nr. V-05 2A, 2B ir 4A klasėse nuo 2022 – 01 – 25 iki 2022 – 01 – 28 imtinai įvedamas IPRR.

Dėl IPRR, nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Nauji izoliacijos algoritmai

Trumpai svarbiausi pasikeitimų aspektai nuo 2022-01-17: 

 1. Izoliacija netaikoma tik persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) rezultato praėjo mažiau kaip 90 d. 
 2. Izoliacija po kontakto su sergančiuoju trumpinama iki 7 dienų.
 3. Pagrindinis pasikeitimas – sergantiems besimptome COVID-19 ligos forma izoliacija gali būti nutraukiama po 7 dienų nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) atsakymo.

Ugdymo įstaigos darbuotojai, turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • mažesniu nei 1 m. atstumu, ilgiau nei 4 val. privalo izoliuotis 7 dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliacija NEBUS TAIKOMA jei darbuotojas atliks savikontrolę greitaisiais antigeno testais (toliau – GAT): pagal algoritmą GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.;
 • didesniu nei 1 m. atstumu, trumpiau nei 4 val. izoliacija yra netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

SOCIALINĖJE APLINKOJE (koncerte, pietaujant draugų kompanijoje ir kt.):

 • izoliacija netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. Jei yra galimybė, rekomenduojamas nuotolinis darbas.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • privaloma izoliacija 7 dienas (skaičiuojama nuo teigiamo PGR / antigeno testo gavimo datos, atlikto mobiliajame punkte, ASPĮ);
 • izoliacija nebus taikoma, jei darbuotojas atliks savikontrolę GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

Ugdymo įstaigos mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo, pirminio profesinio mokymo programas bei ugdomi pagal neformaliojo ugdymo programą toje pačioje ugdymo įstaigoje ir turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • izoliacija netaikoma irdalyvauja ugdymo procese, jeigu atliekamas GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.
 • izoliacija taikoma, jeigu atsisako testuotis GAT pagal algoritmą.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • izoliacija taikoma – 7 dienos.

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

Turėjus kontaktą su sergančiuoju reikia kreiptis į NVSC ir pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. Plačiau galite rasti: https://nvsc.lrv.lt/lt/nedarbingumo-pazymejimo-del-privalomos-izoliacijos-isdavimas 

Sprendimo pakeitimas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2022 metais

Auga savanoriško Lietuvos moksleivių žinių patikrinimo apimtys: pavasarį vyksiančiame nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvaus 84,4 tūkst. mokinių iš 811 bendrojo ugdymo mokyklų, rodo preliminarūs Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenys.Skaityti toliauNacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2022 metais

Moksleivių žinių patikrinimo augimas

Auga savanoriško Lietuvos moksleivių žinių patikrinimo apimtys: pavasarį vyksiančiame nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvaus 84,4 tūkst. mokinių iš 811 bendrojo ugdymo mokyklų, rodo preliminarūs Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenys.

Prieš metus vykusiame NMPP dalyvavo beveik 46 tūkst. ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių. Šiemet  savo žinias norinčių pasitikrinti mokinių skaičius išaugo ir dėl didesnio mokyklų įsitraukimo į nacionalinį pasiekimų patikrinimą, ir dėl svarbios naujovės – NMPP dalyvaus ne tik ketvirtokai ir aštuntokai, bet ir šeštokai.

„Auganti mokinių pasiekimų patikrinimo aprėptis dar labiau didina svarbiausią šios priemonės vertę – tai galimybė suteikti objektyvią informaciją pedagogams, mokykloms, jų steigėjams apie ugdymo proceso rezultatus ir jo tobulinimo kryptis. Kaip ir kasmet, mokiniai gaus išsamų savo gebėjimų įvertinimą, o mokytojai ir tėvai – galimybę sužinoti realią ugdymosi situaciją ir priimti sprendimus, kaip galėtų būti gerinamas mokymo ir mokymosi procesas. Tikimės, kad patikrinimas prisidės siekiant šio tikslo ir nacionaliniu, ir savivaldybių lygmeniu“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Preliminariais NŠA duomenimis, šiais metais NMPP dalyvaus 28332 ketvirtokai, 29582 šeštokai ir 26528 aštuntokai, tai sudaro atitinkamai 97,8, 97,7 ir 97,8 proc. šių klasių mokinių visose šalies bendrojo ugdymo įstaigose.

NMPP datos

Pirmieji žinias pradės tikrintis ketvirtokai: balandžio 1-4 d. jie atliks skaitymo, balandžio 5-6 d. – matematikos, o balandžio 7-8 d. – pasaulio pažinimo testą. Šeštokai balandžio 11-12 d. laikys skaitymo, o balandžio 13-14 d. – matematikos testą. Aštuntokai balandžio 25-26 d. atliks skaitymo, balandžio 27-28 d. – matematikos, balandžio 29 – gegužės 2 d. – socialinių mokslų, o gegužės 3-4 d. – gamtos mokslų testą.

Ataskaitas gaus visi

Netrukus po mokinių pasiekimų patikrinimo Nacionalinė švietimo agentūra pradės rengti NMPP rezultatų ataskaitas kiekvienam mokiniui ir jo tėvams, mokytojams ir mokykloms. Ataskaitos leis visos šalies mastu įvertinti kiekvieno moksleivio pasiekimus: atskleis, kuriose srityse jie yra stiprūs, o kur reikia pasitempti. Patikrinimo rezultatai padės ir mokytojams, ir tėvams objektyviai įvertinti mokinių žinias ir atitinkamai nukreipti jų pastangas siekiant dar geresnių rezultatų.

Daugiau informacijos rasite NŠA tinklapyje.

Projektas „Vilniaus pokyčių mokyklos“

Projekto partneriai

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla teikė paraišką dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus švietimo pažangos centro projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“, kuris padės mokykloms siekti spartesnės pažangos ir gerins ugdymo kokybę. Atsižvelgiant į paraiškoje apibūdintą mokyklos komandos motyvaciją siekti pažangos, supratimą, kokių pokyčių mokyklai reikia, projekto įgyvendinimo pajėgumus ir kt. Filaretų pradinė mokykla buvo atrinkta viena iš 10 mokyklų, dalyvauti šiame projekte.

Projekto tikslas

Sukurti ir mokykloje įdiegti mokinio individualios pažangos stebėsenos sistemą.

Projekto uždaviniai

 1. Užtikrinant nuolatinio tobulėjimo koncepcijos įgyvendinimą mokykloje taikant lotoso diagramą klasės, mokyklos lygmeniu.
 2. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją, jų bendrąsias kompetencijas, įgalinant mokinius išsikelti asmeninius mokymosi tikslus.      
 3. Stiprinti mokytojų kompetenciją vertinti  mokinio kompetencijos ūgtį, formuluoti į pamatuojamą  veiklos rezultatą orientuotą pamokos uždavinį ir individualizuoti ugdymo procesą.

Priemonės ir būdai projekto tikslui pasiekti

 1.  Nuolatinio tobulinimo metodikos mokymai mokyklos lyderių komandai ir visam mokyklos kelektyvui.
 2. Sudarytas vieno lapo strateginis planas, pakoreguota mokyklos misija ir sukurtos mokyklos bendruomenės taisyklės, įvaldytas metodas  „Planuoti, daryti, tirti, veikti“.
 3. Mokinių portfolio kūrimas ir mokinio vedamų trišalių konferencijų organizavimas 1 kartą per mokslo metus.
 4. Mokymai mokytojoms, kaip formuluoti į pamatuotą veiklos rezultatą orientuotą pamokos uždavinį.
 5. Kolegialus pamokų stebėjimas teikiant grįžtamąją ryšį dėl į pamatuojamą veiklos rezultatą orientuoto pamokos uždavinio formulavimo.
 6. Praktiniai užsiėmimai mokytojams, kaip individualizuoti ugdymo procesą diferencijuojant pamokos uždavinį.

Projekto trukmė

2021 m. birželio mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

2021 m. birželio mėn.

2021 m. birželio mėn. Filaretų pradinės mokyklos komanda susipažino su projekto kuratore Vilniaus švietimo pažangos centro direktorės pavaduotoja dr. Jurgita Rimkuviene.

2021 m. rugsėjo mėn.

Prieš prasidedant rugsėjui projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ mokyklų komandos rinkosi į susitikimą su projekto konsultantais – MRU  Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojais. Susitikimo tikslas – aptarti, kaip remiantis išsamia duomenų analize, siekti pokyčių mokykloje.

Lektorė Lina Bairašauskienė papasakojo apie ugdymo kokybę, siekiant kiekvieno mokinio ir visos mokyklos pažangos. Padedant doc. dr. Violetai Jegelevičienei mokyklų komandos įvardino savo mokyklų pokyčių siekinius problemines sritis bei stiprybes. Doc. dr. Romas Prakapas aptarė mokyklų turimus duomenis ir jų panaudojimo metodologinius aspektus.

Komandos baigė darbą su kiekvienai mokyklai paskirtu konsultantu suderinusios artimiausias veiklas ir gavusios namų darbų – pradėti rengti ugdymo kokybės pokyčių planą.

2021 m. spalio mėn.

Kaip vienu žodžiu apibūdintumėte nuolatinį tobulinimą? Kokie šios sistemos lygmenys? Ar nuolatinio tobulinimo metodiką galima pritaikyti bet kokioje mokykloje?

Į šiuos klausimus, projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ dalyviams atsakė ir su tema supažindino ekspertė Marijke Broer, įvadiniame „Continuous Improvement“ seminare. Nuotolinio seminaro metu, didžiausias dėmesys buvo skiriamas išsamiai nuolatinio tobulinimo metodikos apžvalgai, aiškinimuisi, ką nuolatinis tobulinimas reiškia mokiniams bei mokytojams.

Seminarą užbaigė Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktorė Jurgita Zinkienė, kuri projekto dalyviams pasidalino, kokius nuolatinio tobulinimo elementus mato / taiko savo mokykloje, palygino įgyvendinamus komponentus su su užsienio šalių pavyzdžiais.

2021 m. gruodžio mėn.

Pristatyti „Vilniaus pokyčių mokyklų“ ugdymo kokybės pokyčių planai. Gruodžio 16 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) įvyko projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ refleksijų ir pirmojo etapo baigiamasis renginys. Šio susitikimo metu mokyklų komandų atstovai pristatė savo sukurtus ugdymo kokybės pokyčių planus, įsivardijo uždavinius, priemones, padėsiančias įgyvendinti tikslus – tarp kurių ir komandos formavimo, lyderystės mokymai pedagogams, nuolatinio tobulėjimo metodikos pritaikymas mokymosi procese, pamokos vertinimas bei įsivertinimas, kt.

2020/2021 mokslo metų mokinių ir mokytojų pasiekimai

 • Labai džiaugiamės, kad Filaretų mokyklos mokiniai yra vieni aktyviausių 2021 metų pavasario sesijos neformaliojo ugdymo konkursų, kuriuos organizuoja Kings Lietuva, dalyvių.
 • Džiaugiamės! Filaretų mokykla teikė paraišką dalyvauti projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“ ir buvo pakviesta dalyvauti šiame projekte! Projekto metu su mokyklų komandomis dirbs konsultantai – edukologai, švietimo vadybos ekspertai, kurie mokykloms padės tikslingai pasirinkti tobulintinas veiklų sritis, pavyzdžiui – efektyvią vadybą ir lyderystę, mokinių pasiekimus, ugdymo proceso/pamokos kokybę, ugdymo aplinką, mokyklos emocinį klimatą, pedagogų profesinį augimą, mokyklos bendruomenės kūrimą.Labai džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname 4B klasės mokinį Ugnių, mokytoja Raimonda Daunoravičiūtė, užėmusį 1 vietą Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje!!!
 • Sveikiname 3B klasės mokinę Luknę, mokytoja Birutė Balčiūnaitė, matematikos konkurse „Magis“ užėmusią pirmą vietą! „Magio“ konkursas atvėrė duris į Lietuvos Pradinukų olimpiadą ne tik Luknei, bet ir Saulei (3C klasė, mokytoja Jovita Vaivadaitė) bei Ugniui (4B klasė, mokytoja Raimonda Daunoravičiūtė).
 • Sveikiname 3B klasės mokytoją Birutę Balčiūnaitę laimėjusią specialųjį prizą 2021 m. „Atliekų kultūros“ egzamine. Aktyviausi pradinių klasių mokiniai atstovavo Filaretų mokyklą, Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinę mokyklą, Skuodo Bartuvos progimnaziją, Juodšilių „Šilo“ gimnaziją bei Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnaziją.
 • Mintino skaičiavimo konkurso „Matmintinis“ finale dalyvavo Filaretų mokyklos 3C klasės mokinė Odilė, mokytoja Jovita Vaivadaitė. Jai labai gerai sekėsi – pateko į puikiai mintinai skaičiuojančių 1 -3 klasių mokinių dešimtuką!
 • Labai džiaugiamės! 2021 m. Pangea matematikos konkurse Filaretų mokyklos mokiniai laimėjo 2 pirmąsias vietas, 4 antrąsias vietas ir 2 trečiąsias vietas. Net ir nuotolis netrukdo laimėti medalių ir diplomų. Nuoširdžiausi sveikinimai laimėtojams ir jų mokytojams!
 • Mokytojos Jurgitos Rasimavičienės 4D klasės mokiniai prisijungė prie Lietuvos Respublikos Prezidento G. Nausėdos inicijuotos akcijos „Laiškas istorijai“. Džiaugiamės, kad Jorio M. laiškas žydų tautybės gydytojui Cemachui Šabadai dar kitaip vadinamam Aiskauda, buvo išrinktas tarp geriausių laiškų. Joris buvo pakviestas į išskirtinę „Įdomiosios pamokos. Kovo 11-oji“ laidą, kurios metu visus akcijos dalyvius pasveikino LR Prezidentas.
 • Labai norime pasidžiaugti, jog Filaretų mokyklos projektas „Žvalūs, stiprūs, vikrūs!“ laimėjo 2000 eur Vilniaus savivaldybės finansavimą! Šiuo projektu įsigysime ir įrengsime lauko multifunkcinę vaikų gimnastikos įrangą bei skatinsime Filaretų mokyklos bendruomenę bei Rasų seniūnijos bendruomenę aktyviai leisti laiką lauke.
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija, bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra, vykdo Vilniaus mokyklų atnaujinimo projektą, kurio siektinas tikslas yra sukurti mokyklų atnaujinimo modelį ir ilgalaikę visų Vilniaus mokyklų atnaujinimo programą, kuri atitiktų šūkį – „Geriausia mokykla arčiausiai namų“. Džiaiugiamės, jog Filaretų mokykla yra įtraukta į šį projektą.
 • Sveikiname Filaretų mokyklos 4D klasės mokinę Urtę Šimeliūnę mokytoja Jurgita Rasimavičienė laimėjus III vietą respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“.
 • Vilniaus miesto savivaldybė š.m. lapkričio mėnesį kvietė teikti paraiškas projektams susijusiems su neformaliu vaikų ugdymu. Filaretų pradinė mokykla atsiliepė į šį kvietimą pateikdama du projektus „Leisk laisvalaikį aktyviai!“ ir „Aš – Lietuvos pilietis!” Labai norime pasidžiaugti, kad abu mokyklos projektai laimėjo finansavimą ir bus įgyvendinami 2021 – 2022 metais.
 • 1C klasės mokiniai kartu su mokytoja Nijole Malinauskiene domėjosi sveikos mitybos principais ir organizavo subalansuoto sveiko maisto lėkštės konkursą Sveiko maisto restorano šefo‍ vietai laimėti! 1C klasės bendruomenė aktyviai įsitraukė į šią veiklą ir daugumos balsų sprendimu, Sveiko maisto restorano šefe tapo Adelė!
 • Filaretų mokyklos 3C klasės mokinių komanda „Filaretukai“ su mokytoja Jovita Vaivadaite dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės remiamame  aplinkosaugos projekte „Ekologiškumo virusas plinta 2020“ ir laimėjo II vietą!
 • Filaretų mokykla 2020 m. rudenį dalyvauja projekte „Saugokim Vilniaus medžius“. Vaikai su tėvais fotografavo Vilniaus miesto medžius ir dalyvavo gražiausios nuotraukos konkurse. Sveikiname laimėtojus!
 • Filaretų 2018-2020 metais įgyvendino „Renkuosi mokyti!“ pokyčio projektą. Pokyčio komanda: direktorė Nijolė Malinauskienė, pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, pavaduotoja ugdymui Jurgita Rasimavičienė, pavaduotoja ugdymui Rasa Saldukė, mokytoja Virginija Mykolaitienė, mokytoja Rima Pranciška Oganesian ir „Renkuosi mokyti!“ mokytoja Diana Grikienienė. Projekto metu: mokiniai patyrė atradimo džiaugsmą. Išbandė tiriamąjį metodą. Mokėsi analizuoti, rinkti, apibendrinti ir pateikti informaciją. Įgijo daugiau komunkacijos įgūdžių. Sustiprino komandinio darbo gebėjimus bei gebėjimą kalbėti viešai. Patyriminis ugdymas sustiprino bendruomenės kolegialų bendradarbiavimą.
 • Filaretų mokyklos mokytojų Jolantos Lazarevičienės, Virginijos Vilkišienės, Virginijos Mykolaitienės ir Dormantės Penkinski mokinių piešiniai papuošė Vilniaus miesto savivaldybės Rasų seniūnijos renginį „Ruduo Rasose 2020“.

2018/2019 mokslo metų mokinių ir mokytojų pasiekimai

 • Žurnalas „Reitingai“pristatatė naujausius mokyklų pasiekimus pagal mokinių mokymosi rezultatus. Didžiuojamės mokinių pasiekimais konkursuose! Tarp pradinių mokyklų aukščiausiais pasiekimais ugdant gabius mokinius išsiskiria Vilniaus Filaretų pradinė mokykla!
 • Džiaugiamės 3-4 klasių mokinių pasiekimais Vilniaus miesto diktanto konkurse „Mažųjų diktantas“. Sveikiname Joną (3c klasė) ir jo mokytoją Nijolę Malinauskienę užėmus III vietą ir Aistę (4c klasė) bei mokytoją Jurgitą Blažienę.
 • Mokytoja Jurgita Blažienė Inovatyviausių pradinio ugdymo mokytojų tarpe! Sveikiname ir  sakome AČIŪ „kuriantiems ateitį“ – Mokytojams!
 • Lapkričio 14 d. 3 klasių mokinių mokyklos komanda  dalyvavo Vilniaus miesto 3 klasių mokinių sporto varžybose „Esu taiklus!“, kurios vyko Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje. Savo taiklumu  aplenkėmė 9 komandas ir laimėjome I vietą! Sveikiname!
 • Džiaugiamės galėdami prisijungti prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijuoto projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ bendruomenės.  90 atrinktų mokyklų kartu su projekto komanda ir mokslininkų grupe kurs ir išbandys informatikos mokomąją medžiagą, dalyvaus projekto veiklose ir mokymuose, dalysis gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais.
 • Džiaugiamės, kad įveikę sudėtingą atranką patekome tarp 16 Lietuvos mokyklų, pakviestų prisijungti prie projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“.  Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.
 • Sveikiname Joną Mangirdą Norkūną (3c kl.) užėmusį I vietą Vilniaus miesto 3 – 4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiadoje  (mokytoja Nijolė Malinauskienė). Taip pat dėkojame Juliui Judin (4c kl.) ir džiaugiamės pasiektais rezultatais (mokytoja Jurgita Blažienė).
 • Balandžio 9d. vyko Vilniaus miesto anglų kalbos olimpiada, kurioje Filaretų pradinei mokyklai atstovavo 3kl. mokinė Rugilė Černiūtė ir 4kl. mokinys Ignas Švarlys(mokytoja Jolanta Turlienė).

2017/2018 mokslo metų mokinių ir mokytojų pasiekimai

 • Kovo 20 d. mokyklos geriausi 3-4 klasių matematikai, dalyvavo konkurse „MAGIS“. Girius, Dovydas (I vieta) ir Dominykas (III vieta) yra pakviesti dalyvauti Lietuvos pradinukų matematikos šventėje ir varžytis su Lietuvos stipriausiais matematikais.
 • 2018 m. gegužės 5 d. 4b klasės mokinė Laura dalyvavo Nacionaliniame mokinių raštingumo konkurse „Mažasis diktantas“, kuriame dalyvavo raštingiausi mokiniai iš 31 savivaldybės. Šiame konkurse Laura užėmė II vietą. Sveikiname Laurą ir jos mokytoją Birutę!
 • 3d klasės mokinys Rapolas Gamtos mokslų olimpiadoje tapo laureatu!
 • „Matmintinio – Pranglimine“ respublikiniame finale 3 klasės mokinys Ignas (mokyt. Jurgita) užėmė III vietą ir turėjo galimybę sudalyvauti tartautiniame finale, kuris vyko  2018 m. balandžio 28 d. Ukrainoje. Labai džiaugiamės Igno rezultatai, finale iškovojus 24 vietą!
 • Sveikiname 4b klasės mokinę Rusnę užėmus III vietą ir 3b klasės mokinį Igną uždėmus VIII vietą Vilniaus miesto mokinių anglų kalbos olimpiadoje!
 • Tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea 2018“ mokykla gavo geriausių matematikos mokyklos 2018 apdovanojimą! Net 8 mokiniai užėmė prizines vietas.
 • 2018 m. kovo 28 d. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje vyko Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiados II etapas. Sveikiname 4 klasės mokinį Dominyką ir mokytoją Virginiją užėmus 3 vietą!
 • 2017 m. lapkričio 1-30 d. mokyklos mokiniai dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2017 – Rudens sesija“. Mokiniai laimėjo 17 medalių už aukščiausius pasiekimus, 480 diplomų už 1-3 vietas ir 80 padėkų. Džiaugiamės aktyviu mokinių dalyvavimu!
 • Sveikiname 4c klasės mokinę Deimilę ir jos mokytoją Jovitą Vilniaus miesto 4 klasių žingeidžių mokinių olimpiadoje užėmus III vietą!
 • Sveikiname Šalies pradinių klasių mokinių dailės darbų parodos – konkurso „Piešiu Lietuvą“ laureatę 4c klasės mokinę Viltę (mokytoja Ieva).
 • Sveikiname Laurą Gintautę, 4 b klasės mokinę, (mokytoja Birutė) užėmusią II vietą ir3 c klasės mokinę Aistę, (mokytoja Jurgita) užėmusią IV vietą Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkurse „Diktanto meistras“, kuris įvyko 2017 m. gruodžio 12 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje.
 • 2017 m. gruodžio 8 d. vyko Respublikinis vokiškos dainos festivalis Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje. Festivalyje dalyvavo mokiniai iš Klaipėdos, Elektrėnų, Kauno, Mažeikių, Visagino, Jonavos ir Vilniaus miestų. Mūsų mokyklai atstovavo 3 d klasės mokiniai ir tapo jauniausiais festivalio laureatais! Sveikiname!

Mokytojų mokymai

2021 m. lapkričio 4 d. vyko pedagogų kompetencijų tobulinimo seminaras „Pradinių klasių mokinių argumentavimo gebėjimų ugdymas pasaulio pažinimo kontekste“. Kol moksleiviai atostogavo, pedagogai sėmėsi žinių ir mokėsi.

Žvalūs, stiprūs, vikrūs!

Projekto partneriai

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos projektas „Žvalūs, stiprūs, vikrūs!“ laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui bei sporto renginių organizavimui finansavimą.

Projekto tikslai

 • Prisidėti prie sveikos gyvensenos  įgūdžių formavimo skatinant Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos mokinius aktyviai ir prasmingai leisti laisvalaikį lauke.
 • Siekti, kad Rasų seniūnijos bendruomenė aktyviai įsitrauktų į lengvosios atletikos propagavimą.

Projekto veikla

Filaretų mokykla, vykdydama projektą „Žvalūs, stiprūs, vikrūs!“, organizuos aktyvų mokinių judėjimą, dalyvavimą įvairiuose žaidimuose lauke pertraukų metu. Propaguosime mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą  VDM veiklų metu praleisdami kuo daugiau laiko lauke aktyviai sportuojant. Vaikams su spec. poreikiais sudarysime sąlygas ugdyti pagrindinius motorikos įgūdžius, kurie yra svarbūs bendrai vaiko gerovei ir socialinės kompetencijos ugdymui. Įsigiję sporto inventorių praturtinsime Neformalaus švietimo sporto veiklų įvairovę. Organizuosime Sporto šventę Vilniaus Filaretų mokyklos bei Rasų seniūnijos bendruomenėms. Kviesime vyresnius kaip 65 metų bendruomenės narius aktyviai leisti laisvalaikį saugioje mokyklos sporto erdvėje.

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. birželio – liepos mėn., numatomas tęstinumas.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Įsigytas ir įrengtas lauko gimnastikos kompleksas:

Aš – Lietuvos pilietis!

Projekto partneriai

Projekto „Aš – Lietuvos pilietis!“ partnerė gidė Jūratė Petrušytė. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė bei Vilniaus labdaros ir paramos fondas „Filaretukai“.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – šiuolaikinių informacinių technologijų pagalba pasiekti nepasiekiamus ir auginti aktyvų ir sąmoningą Lietuvos pilietį.

Projekto veikla

Filaretų mokyklos VDM veiklos vyksta visose mokyklos klasėse. Pilietinis ugdymas pradinėje mokykloje – svarbi bendrojo ugdymo dalis, apimanti ne vien mokymo(si) turinį, bet ir visą mokyklos gyvenimą: jos mikroklimatą, ugdymo proceso organizavimą, neformalųjį ugdymą, mokyklos bendruomenės narių santykius, ryšius su vietos bendruomene. Socialinis-pilietinis ugdymas grindžiamas savęs paties ir kitų žmonių pažinimu ir pripažinimu, tolerancija, istorinės bei geografinės aplinkos tyrinėjimu, tautiškai ir pilietiškai aktyvia elgsena. Žmogaus socialumą, pilietiškumą, patriotizmą, įsipareigojimą savo artimiesiems, bendruomenei ir Tėvynei lemia asmens vertybių sistema. Šiuo projektu siekiame ugdyti šias vaikų vertybines nuostatas:

• nusiteikimą būti jautriam, atjaučiančiam bei pasirengusiam padėti klasėje, draugų grupėje, šeimoje ir santykiuose su artimaisiais;

• nuostatą asmeninius santykius, bendravimą ir bendradarbiavimą grįsti savitarpio supratimu, tarimosi ir susitarimo dvasia, taikiai spręsti iškylančius nesutarimus ir konfliktus;

• tolerantišką požiūrį į skirtybes: išvaizdos, pomėgių, gebėjimų ir kitus skirtumus;

• sąžiningumą, pareigingumą bei atsakomybę; pagarbų, tausojantį santykį su gamtine ir kultūrine aplinka; pagarbą savo tautos tradicijoms, religijai, kultūros paveldui;

• meilę gimtajam kraštui, pasiryžimą savo darbu prisidėti prie gimtojo krašto pažangos.

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d., numatomas tęstinumas.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Esant sudėtingai situacijai dėl pandemijos, moksleiviai netenka galimybių vykti į edukacines išvykas ir susipažinti su Lietuvos istorija, tautiškumo puoselėjimu bei socialiniais bendruomenės projektais. Mokyklos iniciatyva, panaudoję šiuolaikinių informacinių technologijų galimybes, rengsime vaikams virtualias ekskursijas į Lietuvos istorijos ir valstybingumo muziejus, tautinio paveldo muziejus, svarbias Lietuvos istorijai vietas. Šios veiklos yra tęstinumas ir pagilinimas žinių, kurias vaikai mokosi pamokų metu.