Dokumentai

Nuostatai

Filaretų pradinės mokyklos nuostatai

Planavimo dokumentai

2024 m. veiklos planas
2023 m. veiklos planas
2023 – 2024, 2024 – 2025 m. ugdymo planas
2020-2024 m. strateginis veiklos planas

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m.
Finansų kontrolės taisyklės

Visos dienos grupės dokumentai

VDM tvarkos aprašas
VDM lankymo sutartis
VDM tėvų prašymas
VDM rekomendacijos
VDM modelis

Viešieji pirkimai

Mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
2021 m. Viešųjų pirkimų ataskaita
2022 m. Viešųjų pirkimų ataskaita
2023 m. Viešųjų pirkimų ataskaita

Atleidimo nuo pamokų tvarka

Atleidimo nuo pamokų tvarka

Vaiko Gerovės Komisijos dokumentai

Įsakymas dėl Vaiko gerovės komisijos tvirtinimo
Dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas
Įvertinimo ir specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo tvarka
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka
Mokytojų kreipimosi į VGK dėl vaiko elgesio sunkumų tvarkos aprašas
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės dokumentai

Vidaus kontrolės politika
Vidaus kontrolės įgyvendinimo politikos Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje tvarkos aprašas

Prevencija

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Etikos kodeksas
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Civilinės saugos dokumentai

Perspėjimo apie įvykį schema
Civilinės saugos kalendorinis veiksmų planas
Darbuotojų ir mokinių evakavimo schema
Kalio jodido tablečių saugojimo ir vartojimo tvarka
Atsakingų asmenų kontaktai
Rekomendacijos dėl veiksmų, esant ypatingai situacijai