Skaitovų konkurso II etapas

Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje 2022 m. sausio 25 d. įvyko Meninio skaitymo skaitovų konkursas, kurį organizuoja Lietuvos neformalaus švietimo centras, „Ant žodžių sparnų“ II etapas.

I etapas vyko kiekvienoje klasėje, iš kurios buvo deleguota po du atstovus dalyvauti antrame etape.

II etape dalyvavo net 20 pačių geriausių skaitovų su nuostabaus grožio eilėraščiais. Kompetetingai komisijai (bibliotekininkė Ilona Skiparienė, muzikos mokytojas Robertas Matevičius, pavaduotoja Jolita Juknevičienė ir komisijos pirmininkė prof. Viktorija Kuodytė) teko rimtas iššūkis šrinkti nugalėtojus 1-2 klasių grupėje ir 3-4 klasių grupėje.

1-2 klasių grupės nugalėtoju paskelbtas 2C klasės mokinys Julius.

3-4 klasių grupės nugalėtojomis paskelbtos 3D klasės mokinė Adelita ir 4D klasės mokinė Liepa.

Julius ir Liepa dalyvaus kitame Meninio skaitymo konkurso Vilniaus miesto etape.

Džiaugiamės ir dėkojame visiems dalyvavusiems ir sveikiname laimėtojus!!!

Svarbi informacija tėveliams

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos 2022 – 01 – 20 direktoriaus įsakymu Nr. V-04 3D klasėje nuo 2022 – 01 – 21 iki 2022 – 01 – 28 imtinai įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas (IPRR).

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos 2022 – 01 – 24 direktoriaus įsakymu Nr. V-05 2A, 2B ir 4A klasėse nuo 2022 – 01 – 25 iki 2022 – 01 – 28 imtinai įvedamas IPRR.

Dėl IPRR, nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Matematikų klubas

Matematikų klube vyksta užsiėmimas 3 – 4 klasių mokiniams, mylintiems matematiką, kur  sprendžiamos Įdomesnių formatų užduotys, susipažįstama su „nevadovėliais“ uždaviniais. Šiuose užsiėmimuose mokiniams pateikiama  matematinių uždavinių sprendimo metodų įvairovė: tokioje pamokoje svarbus ne tik teisingas atsakymas, bet dar svarbesnis – pats uždavinio sprendimas.  Užsiėmimuose mokomės nebijoti klysti, rasti kūrybišką  uždavinio sprendimą ir ugdomės savo loginį mąstymą bei aukštesniuosius problemų sprendimo gebėjimus.

Matematikų klubui vadovauja mokytoja Jovita Vaivadaitė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2022 metais

Auga savanoriško Lietuvos moksleivių žinių patikrinimo apimtys: pavasarį vyksiančiame nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvaus 84,4 tūkst. mokinių iš 811 bendrojo ugdymo mokyklų, rodo preliminarūs Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenys.Skaityti toliauNacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2022 metais

Moksleivių žinių patikrinimo augimas

Auga savanoriško Lietuvos moksleivių žinių patikrinimo apimtys: pavasarį vyksiančiame nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvaus 84,4 tūkst. mokinių iš 811 bendrojo ugdymo mokyklų, rodo preliminarūs Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenys.

Prieš metus vykusiame NMPP dalyvavo beveik 46 tūkst. ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių. Šiemet  savo žinias norinčių pasitikrinti mokinių skaičius išaugo ir dėl didesnio mokyklų įsitraukimo į nacionalinį pasiekimų patikrinimą, ir dėl svarbios naujovės – NMPP dalyvaus ne tik ketvirtokai ir aštuntokai, bet ir šeštokai.

„Auganti mokinių pasiekimų patikrinimo aprėptis dar labiau didina svarbiausią šios priemonės vertę – tai galimybė suteikti objektyvią informaciją pedagogams, mokykloms, jų steigėjams apie ugdymo proceso rezultatus ir jo tobulinimo kryptis. Kaip ir kasmet, mokiniai gaus išsamų savo gebėjimų įvertinimą, o mokytojai ir tėvai – galimybę sužinoti realią ugdymosi situaciją ir priimti sprendimus, kaip galėtų būti gerinamas mokymo ir mokymosi procesas. Tikimės, kad patikrinimas prisidės siekiant šio tikslo ir nacionaliniu, ir savivaldybių lygmeniu“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Preliminariais NŠA duomenimis, šiais metais NMPP dalyvaus 28332 ketvirtokai, 29582 šeštokai ir 26528 aštuntokai, tai sudaro atitinkamai 97,8, 97,7 ir 97,8 proc. šių klasių mokinių visose šalies bendrojo ugdymo įstaigose.

NMPP datos

Pirmieji žinias pradės tikrintis ketvirtokai: balandžio 1-4 d. jie atliks skaitymo, balandžio 5-6 d. – matematikos, o balandžio 7-8 d. – pasaulio pažinimo testą. Šeštokai balandžio 11-12 d. laikys skaitymo, o balandžio 13-14 d. – matematikos testą. Aštuntokai balandžio 25-26 d. atliks skaitymo, balandžio 27-28 d. – matematikos, balandžio 29 – gegužės 2 d. – socialinių mokslų, o gegužės 3-4 d. – gamtos mokslų testą.

Ataskaitas gaus visi

Netrukus po mokinių pasiekimų patikrinimo Nacionalinė švietimo agentūra pradės rengti NMPP rezultatų ataskaitas kiekvienam mokiniui ir jo tėvams, mokytojams ir mokykloms. Ataskaitos leis visos šalies mastu įvertinti kiekvieno moksleivio pasiekimus: atskleis, kuriose srityse jie yra stiprūs, o kur reikia pasitempti. Patikrinimo rezultatai padės ir mokytojams, ir tėvams objektyviai įvertinti mokinių žinias ir atitinkamai nukreipti jų pastangas siekiant dar geresnių rezultatų.

Daugiau informacijos rasite NŠA tinklapyje.

2021/2022 mokslo metų mokinių ir mokytojų pasiekimai

 • Filaretų mokykla džiaugiasi nuoširdžiu bendradarbiavimu su Markučių bendruomenė ir Rasų seniūnija. 2C klasės mokinių (mokytoja Nijolė Malinauskienė) piešiniai papuošė 2022 m. kalendorių „Piešia vaikai“, kuris išleistas Markučių bendruomenės iniciatyva.
 • Sveikiname 2C klasės mokinę Juliją Baltrušaitytę, mokytoja Nijolė Malinauskienė, 18-tame tarptautiniame informatikos ir informacinio mąstymo konkurso ITBebras I – ąjame etape Vilniaus mieste užėmusią 1 – ąją vietą, o Lietuvoje 5 – ąją vietą tarp visų antros klasės mokinių, dalyvavusių konkurse. Džiaugiamės ir kitų klasių vaikų aktyvumu bei pelnytomis vietomis, kurios yra pakankamai aukštos visų dalyvių atžvilgiu
 • Džiaugiamės Filaretų mokyklos mokytojų Sigitos Miškinienės ir Jekaterinos Lemeševos iniciatyva didinti atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą, tobulinti savo kompetenciją ir siekti karjeros, t.y. įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją. Nuo 2022 m. sausio mėn. mokytojoms Sigitai Miškinienei ir Jekaterinai Lemeševai suteikiamos vyresniųjų mokytojų kvalifikacijos kategorijos.
 • FIlaretų mokyklos vaikų ansamblis su muzikos mokytojais Eledija Kanevičiene ir Robertu Matevičiumi dalyvavo Vilniaus miesto Rasų seniūnijos Markučių bendruomenės eglės įžiebimo šventėje ir susirinkusius svečius linksmino savo smagiomis dainomis.
 • Filaretų mokyklos dvikalbio ugdymo 4D klasės ketvirtokai gruodžio 3 d. sudalyvavo Litauischer Deutschlehrerverband organizuojamame tradiciniame Vokiškos dainos festivalyje. Mokinius festivaliui paruošė vokiečių kalbos mokytojos Jolanta Turlienė ir Rima Pranciška Oganesian bei muzikos mokytoja Eledija Kanevičienė.
 • Filaretų mokyklos mokytojai pamokose aktyviai naudoja matematikos mokymosi platformą Eduten Playground. Šia skaitmenizuota matematikos sistema naudojasi daugiau nei 50 šalių, o Lietuvos moksleiviai, tame tarpe ir Filaretų mokyklos, pagal aukštą mokymo(si) lygį ir užduočių supratimą yra antri po Suomijos!
 • Filaretų mokyklos ansambliukas, vadovaujamas mokytojos Eledijos Kanevičienės, Rasų seniūnijos šventėje „Ruduo Rasose 2021“, džiugino muzikos garsais.
 • Filaretų mokyklos 4C klasės mokinių komanda „Filaretukai“ su mokytoja Jovita Vaivadaite dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės remiamame  aplinkosaugos projekte „Ekologiškumo virusas plinta 2021“ ir laimėjo II vietą!
 • Konkursai „Olympis 2021 – Rudens sesija“ įvyko! Vilniaus Filaretų pradinė mokykla be galo džiaugiasi savo moksleivių aktyvumu dalyvaujant Olympis konkursuose ir didžiuojasi jų pasiekimais. Vilniaus apskrityje Filaretų mokykla yra tvirtoje trečioje vietoje pagal gautų diplomų už rezultatus skaičių.

Mokykla be Covid

Dalijamės Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtu informaciniu filmuku apie kaukių dėvėjimą mokyklose – kad būtų saugiau, kaukes dėvime visose viešose uždarose patalpose, užsidėkime kaukę ir mokykloje.Skaityti toliauMokykla be Covid

Kaukių dėvėjimas mokykloje

Dalijamės Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtu informaciniu filmuku apie kaukių dėvėjimą mokyklose – kad būtų saugiau, kaukes dėvime visose viešose uždarose patalpose, užsidėkime kaukę ir mokykloje.

2020/2021 mokslo metų mokinių ir mokytojų pasiekimai

 • Labai džiaugiamės, kad Filaretų mokyklos mokiniai yra vieni aktyviausių 2021 metų pavasario sesijos neformaliojo ugdymo konkursų, kuriuos organizuoja Kings Lietuva, dalyvių.
 • Džiaugiamės! Filaretų mokykla teikė paraišką dalyvauti projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“ ir buvo pakviesta dalyvauti šiame projekte! Projekto metu su mokyklų komandomis dirbs konsultantai – edukologai, švietimo vadybos ekspertai, kurie mokykloms padės tikslingai pasirinkti tobulintinas veiklų sritis, pavyzdžiui – efektyvią vadybą ir lyderystę, mokinių pasiekimus, ugdymo proceso/pamokos kokybę, ugdymo aplinką, mokyklos emocinį klimatą, pedagogų profesinį augimą, mokyklos bendruomenės kūrimą.Labai džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname 4B klasės mokinį Ugnių, mokytoja Raimonda Daunoravičiūtė, užėmusį 1 vietą Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje!!!
 • Sveikiname 3B klasės mokinę Luknę, mokytoja Birutė Balčiūnaitė, matematikos konkurse „Magis“ užėmusią pirmą vietą! „Magio“ konkursas atvėrė duris į Lietuvos Pradinukų olimpiadą ne tik Luknei, bet ir Saulei (3C klasė, mokytoja Jovita Vaivadaitė) bei Ugniui (4B klasė, mokytoja Raimonda Daunoravičiūtė).
 • Sveikiname 3B klasės mokytoją Birutę Balčiūnaitę laimėjusią specialųjį prizą 2021 m. „Atliekų kultūros“ egzamine. Aktyviausi pradinių klasių mokiniai atstovavo Filaretų mokyklą, Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinę mokyklą, Skuodo Bartuvos progimnaziją, Juodšilių „Šilo“ gimnaziją bei Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnaziją.
 • Mintino skaičiavimo konkurso „Matmintinis“ finale dalyvavo Filaretų mokyklos 3C klasės mokinė Odilė, mokytoja Jovita Vaivadaitė. Jai labai gerai sekėsi – pateko į puikiai mintinai skaičiuojančių 1 -3 klasių mokinių dešimtuką!
 • Labai džiaugiamės! 2021 m. Pangea matematikos konkurse Filaretų mokyklos mokiniai laimėjo 2 pirmąsias vietas, 4 antrąsias vietas ir 2 trečiąsias vietas. Net ir nuotolis netrukdo laimėti medalių ir diplomų. Nuoširdžiausi sveikinimai laimėtojams ir jų mokytojams!
 • Mokytojos Jurgitos Rasimavičienės 4D klasės mokiniai prisijungė prie Lietuvos Respublikos Prezidento G. Nausėdos inicijuotos akcijos „Laiškas istorijai“. Džiaugiamės, kad Jorio M. laiškas žydų tautybės gydytojui Cemachui Šabadai dar kitaip vadinamam Aiskauda, buvo išrinktas tarp geriausių laiškų. Joris buvo pakviestas į išskirtinę „Įdomiosios pamokos. Kovo 11-oji“ laidą, kurios metu visus akcijos dalyvius pasveikino LR Prezidentas.
 • Labai norime pasidžiaugti, jog Filaretų mokyklos projektas „Žvalūs, stiprūs, vikrūs!“ laimėjo 2000 eur Vilniaus savivaldybės finansavimą! Šiuo projektu įsigysime ir įrengsime lauko multifunkcinę vaikų gimnastikos įrangą bei skatinsime Filaretų mokyklos bendruomenę bei Rasų seniūnijos bendruomenę aktyviai leisti laiką lauke.
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija, bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra, vykdo Vilniaus mokyklų atnaujinimo projektą, kurio siektinas tikslas yra sukurti mokyklų atnaujinimo modelį ir ilgalaikę visų Vilniaus mokyklų atnaujinimo programą, kuri atitiktų šūkį – „Geriausia mokykla arčiausiai namų“. Džiaiugiamės, jog Filaretų mokykla yra įtraukta į šį projektą.
 • Sveikiname Filaretų mokyklos 4D klasės mokinę Urtę Šimeliūnę mokytoja Jurgita Rasimavičienė laimėjus III vietą respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“.
 • Vilniaus miesto savivaldybė š.m. lapkričio mėnesį kvietė teikti paraiškas projektams susijusiems su neformaliu vaikų ugdymu. Filaretų pradinė mokykla atsiliepė į šį kvietimą pateikdama du projektus „Leisk laisvalaikį aktyviai!“ ir „Aš – Lietuvos pilietis!” Labai norime pasidžiaugti, kad abu mokyklos projektai laimėjo finansavimą ir bus įgyvendinami 2021 – 2022 metais.
 • 1C klasės mokiniai kartu su mokytoja Nijole Malinauskiene domėjosi sveikos mitybos principais ir organizavo subalansuoto sveiko maisto lėkštės konkursą Sveiko maisto restorano šefo‍ vietai laimėti! 1C klasės bendruomenė aktyviai įsitraukė į šią veiklą ir daugumos balsų sprendimu, Sveiko maisto restorano šefe tapo Adelė!
 • Filaretų mokyklos 3C klasės mokinių komanda „Filaretukai“ su mokytoja Jovita Vaivadaite dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės remiamame  aplinkosaugos projekte „Ekologiškumo virusas plinta 2020“ ir laimėjo II vietą!
 • Filaretų mokykla 2020 m. rudenį dalyvauja projekte „Saugokim Vilniaus medžius“. Vaikai su tėvais fotografavo Vilniaus miesto medžius ir dalyvavo gražiausios nuotraukos konkurse. Sveikiname laimėtojus!
 • Filaretų 2018-2020 metais įgyvendino „Renkuosi mokyti!“ pokyčio projektą. Pokyčio komanda: direktorė Nijolė Malinauskienė, pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, pavaduotoja ugdymui Jurgita Rasimavičienė, pavaduotoja ugdymui Rasa Saldukė, mokytoja Virginija Mykolaitienė, mokytoja Rima Pranciška Oganesian ir „Renkuosi mokyti!“ mokytoja Diana Grikienienė. Projekto metu: mokiniai patyrė atradimo džiaugsmą. Išbandė tiriamąjį metodą. Mokėsi analizuoti, rinkti, apibendrinti ir pateikti informaciją. Įgijo daugiau komunkacijos įgūdžių. Sustiprino komandinio darbo gebėjimus bei gebėjimą kalbėti viešai. Patyriminis ugdymas sustiprino bendruomenės kolegialų bendradarbiavimą.
 • Filaretų mokyklos mokytojų Jolantos Lazarevičienės, Virginijos Vilkišienės, Virginijos Mykolaitienės ir Dormantės Penkinski mokinių piešiniai papuošė Vilniaus miesto savivaldybės Rasų seniūnijos renginį „Ruduo Rasose 2020“.

2018/2019 mokslo metų mokinių ir mokytojų pasiekimai

 • Žurnalas „Reitingai“pristatatė naujausius mokyklų pasiekimus pagal mokinių mokymosi rezultatus. Didžiuojamės mokinių pasiekimais konkursuose! Tarp pradinių mokyklų aukščiausiais pasiekimais ugdant gabius mokinius išsiskiria Vilniaus Filaretų pradinė mokykla!
 • Džiaugiamės 3-4 klasių mokinių pasiekimais Vilniaus miesto diktanto konkurse „Mažųjų diktantas“. Sveikiname Joną (3c klasė) ir jo mokytoją Nijolę Malinauskienę užėmus III vietą ir Aistę (4c klasė) bei mokytoją Jurgitą Blažienę.
 • Mokytoja Jurgita Blažienė Inovatyviausių pradinio ugdymo mokytojų tarpe! Sveikiname ir  sakome AČIŪ „kuriantiems ateitį“ – Mokytojams!
 • Lapkričio 14 d. 3 klasių mokinių mokyklos komanda  dalyvavo Vilniaus miesto 3 klasių mokinių sporto varžybose „Esu taiklus!“, kurios vyko Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje. Savo taiklumu  aplenkėmė 9 komandas ir laimėjome I vietą! Sveikiname!
 • Džiaugiamės galėdami prisijungti prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijuoto projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ bendruomenės.  90 atrinktų mokyklų kartu su projekto komanda ir mokslininkų grupe kurs ir išbandys informatikos mokomąją medžiagą, dalyvaus projekto veiklose ir mokymuose, dalysis gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais.
 • Džiaugiamės, kad įveikę sudėtingą atranką patekome tarp 16 Lietuvos mokyklų, pakviestų prisijungti prie projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“.  Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.
 • Sveikiname Joną Mangirdą Norkūną (3c kl.) užėmusį I vietą Vilniaus miesto 3 – 4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiadoje  (mokytoja Nijolė Malinauskienė). Taip pat dėkojame Juliui Judin (4c kl.) ir džiaugiamės pasiektais rezultatais (mokytoja Jurgita Blažienė).
 • Balandžio 9d. vyko Vilniaus miesto anglų kalbos olimpiada, kurioje Filaretų pradinei mokyklai atstovavo 3kl. mokinė Rugilė Černiūtė ir 4kl. mokinys Ignas Švarlys(mokytoja Jolanta Turlienė).

2017/2018 mokslo metų mokinių ir mokytojų pasiekimai

 • Kovo 20 d. mokyklos geriausi 3-4 klasių matematikai, dalyvavo konkurse „MAGIS“. Girius, Dovydas (I vieta) ir Dominykas (III vieta) yra pakviesti dalyvauti Lietuvos pradinukų matematikos šventėje ir varžytis su Lietuvos stipriausiais matematikais.
 • 2018 m. gegužės 5 d. 4b klasės mokinė Laura dalyvavo Nacionaliniame mokinių raštingumo konkurse „Mažasis diktantas“, kuriame dalyvavo raštingiausi mokiniai iš 31 savivaldybės. Šiame konkurse Laura užėmė II vietą. Sveikiname Laurą ir jos mokytoją Birutę!
 • 3d klasės mokinys Rapolas Gamtos mokslų olimpiadoje tapo laureatu!
 • „Matmintinio – Pranglimine“ respublikiniame finale 3 klasės mokinys Ignas (mokyt. Jurgita) užėmė III vietą ir turėjo galimybę sudalyvauti tartautiniame finale, kuris vyko  2018 m. balandžio 28 d. Ukrainoje. Labai džiaugiamės Igno rezultatai, finale iškovojus 24 vietą!
 • Sveikiname 4b klasės mokinę Rusnę užėmus III vietą ir 3b klasės mokinį Igną uždėmus VIII vietą Vilniaus miesto mokinių anglų kalbos olimpiadoje!
 • Tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea 2018“ mokykla gavo geriausių matematikos mokyklos 2018 apdovanojimą! Net 8 mokiniai užėmė prizines vietas.
 • 2018 m. kovo 28 d. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje vyko Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiados II etapas. Sveikiname 4 klasės mokinį Dominyką ir mokytoją Virginiją užėmus 3 vietą!
 • 2017 m. lapkričio 1-30 d. mokyklos mokiniai dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2017 – Rudens sesija“. Mokiniai laimėjo 17 medalių už aukščiausius pasiekimus, 480 diplomų už 1-3 vietas ir 80 padėkų. Džiaugiamės aktyviu mokinių dalyvavimu!
 • Sveikiname 4c klasės mokinę Deimilę ir jos mokytoją Jovitą Vilniaus miesto 4 klasių žingeidžių mokinių olimpiadoje užėmus III vietą!
 • Sveikiname Šalies pradinių klasių mokinių dailės darbų parodos – konkurso „Piešiu Lietuvą“ laureatę 4c klasės mokinę Viltę (mokytoja Ieva).
 • Sveikiname Laurą Gintautę, 4 b klasės mokinę, (mokytoja Birutė) užėmusią II vietą ir3 c klasės mokinę Aistę, (mokytoja Jurgita) užėmusią IV vietą Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkurse „Diktanto meistras“, kuris įvyko 2017 m. gruodžio 12 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje.
 • 2017 m. gruodžio 8 d. vyko Respublikinis vokiškos dainos festivalis Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje. Festivalyje dalyvavo mokiniai iš Klaipėdos, Elektrėnų, Kauno, Mažeikių, Visagino, Jonavos ir Vilniaus miestų. Mūsų mokyklai atstovavo 3 d klasės mokiniai ir tapo jauniausiais festivalio laureatais! Sveikiname!

Anglų kalba

Kaip padėti savo vaikui, jei jis nenori mokytis anglų k., jam nuobodu, o ir jo anglų k. rezultatai liūdina?

Unikali patyriminė anglų k. metodika 3-11 m. vaikams ,,6 kristalo briaunos“ padeda ĮSIMYLĖTI anglų k. ir pasiekti ŽENKLIAI GERESNIŲ REZULTATŲ linksmiau, įdomiau ir lengviau. Kiekviena pamoka – ŠVENTĖ, nes čia vaikai mokosi KALBĖTI angliškai pasitelkiant: eksperimentus, kūrybines dirbtuves, kulinarinę studiją, alfa kartos karalių – ponaitį Video, virsmus ir sporto šakų elementus, originalius ir kūrybingumą skatinančius žaidimus.

Daugiau informacijos apie Išmanaus kristalo organizuojamus užsiėmimus rasite čia.