Biblioteka

O spalvotoji knygele,

vesk mane į savo šalį,

savo šalį stebuklingą,

kur žiedais į žemę sninga,

kur žvaigždėm į žemę lyja.

Tavo lapai – tai sparneliai

Imk mane į savo šalį. (J.Degutytė)

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos biblioteka įkurta 1993m.

Mokyklos biblioteka vykdo šias funkcijas:

 • komplektuoja, tvarko ir saugo dokumentų fondą, atitinkantį ugdymo programas;
 • aptarnauja skaitytojus abonemente;
 • skatina mokinių knygų skaitymą;
 • lavina mokinių informacijos paieškos įgūdžius;
 • komplektuoja ir tvarko vadovėlių fondą ;
 • rengia temines parodas, skirtas paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus;

Filaretų pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojai turi galimybę nemokamai naudotis  skaitmenine specializuota vaikų ir jaunimo literatūros biblioteka ,,Vyturys“.

„Vyturio” internetinėje bibliotekoje yra svarbiausios el. knygos mokyklai ir laisvalaikiui, suskirstytos pagal amžiaus grupes. Prisijungti galima per nuorodą www.vyturys.lt/kodas/vnfilaretu

Šiuo metu bibliotekoje diegiama informacinė programa MOBIS, kuri leis automatizuoti pagrindines bibliotekos funkcijas: komplektavimą, katalogavimą, skaitytojų aptarnavimą.

Lankytojai aptarnaujami  darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:30 val.

Bibliotekininkė Ilona Skiparienė el. paštas: ilona.skipariene@filaretai.lt

Privaloma literatūra 1-2 klasių mokiniams:

 1. Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., iš knygos „Gulbė karaliaus pati“).
 2. Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).
 3. P. Mašiotas „Kai aš mažas buvau“ arba „Pajūriais pamariais“.
 4. V. Tamulaitis „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“.
 5. K. Kasparavičius „Trumpos istorijos“ ar kitas pasirinktas kūrinys.
 6. A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.
 7. Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.
 8. R. Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai.
 9. J. Degutytė „Pelėdžiuko sapnas“.
 10. D. Bisetas „Aukštyn kojom“.
 11. O. Proisleris „Vaiduokliukas“ ar kitas pasirinktas kūrinys.
 12. Dž. Rodaris „Pasakos telefonu“ arba „Džipas televizoriuje“.

Privaloma literatūra 3-4 klasių mokiniams:

 1. Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos „Gulbė karaliaus pati“).
 2. Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos „Sužeistas vėjas“).
 3. A. Vaičiulaitis. Pasirinkta pasaka.
 4. J. Degutytė „Nepalik manęs“, „Pasirinkti eilėraščiai“.
 5. V. Žilinskaitė „Kelionė į Tandadriką“ ar kitas pasirinktas kūrinys.
 6. K. Saja „Ei, slėpkitės!“
 7. B. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.
 8. M. Vainilaitis „Bruknelė“.
 9. L. Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
 10. S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
 11. M. Martinaitis „Pelenų antelė“.
 12. H. K. Andersenas „Bjaurusis ančiukas“.
 13. A. Lindgren „Emilis iš Lionebergos“, „Pepė Ilgakojinė“.
 14. Ch. Nöstlinger „Nykštukas galvoje“ arba „Ateina šuo!“.

Bibliotekos darbą reglamentuojantys dokumentai

Bibliotekos darbo taisyklės
Bibliotekos aprūpinimo vadovėliais tvarka
Žalos atlyginimo bibliotekai tvarka