Viešieji pirkimai

2020 metų viešųjų pirkimų ataskaita
2021 metų viešųjų pirkimų ataskaita
2022 metų viešųjų pirkimų ataskaita
Mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės