Dvikalbis ugdymas

Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas

Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje nuo antros klasės pasirinktinai pradedame mokyti vokiečių arba anglų kalbų.

Ankstyvuoju užsienio kalbų mokymu siekiame geriau pasinaudoti kalbų mokymuisi palankiu amžiaus tarpsniu ir pagerinti užsienio kalbų mokymosi rezultatus vėlesniais etapais.

Mūsų mokykloje sudarytos palankios kalboms mokytis sąlygos: turime puikiai įrengtus užsienio kalbų kabinetus: video ir audio aparatūrą, kompiuterius su kompiuterinėmis mokomosiomis programomis, dauginimo aparatą; sukaupta daug grožinės ir metodinės literatūros. Mūsų mokytojos metodininkės dirba su naujausiomis mokomosiomis priemonėmis, dalyvauja Socrates tarptautiniuose projektuose, kuria ugdymo programas, skleidžia gerąją kalbų mokymo patirtį.

Pagal SOCRATES/Comenius 2.2 projektą mokykloje dirba užsienio kalbų asistentai iš Vokietijos. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Užupio gimnazija, Geothes institutu ir Vokietijos ambasada.

Užsienio kalbų mokėjimas yra vienas pagrindinių asmens gebėjimų, kurie reikalingi Europos žinių visuomenei. Tik mokantys kalbų europiečiai galės bendrauti vieni su kitais. Europos Taryba ir Komisija pažymi, kad visi europiečiai turėtų išmokti dvi užsienio kalbas, o jei įmanoma, ir daugiau. Reikėtų pradėti mokytis nuo labai ankstyvo amžiaus ir mokytis kalbų visą gyvenimą. Tam tikslui pasiekti mūsų mokykloje yra sudarytos pačios palankiausios sąlygos: po pamokų mokiniai gali lankyti anglų ir vokiečių kalbų būrelius, tobulinti ir turtinti savo kalbinius gebėjimus.

Mūsų mokyklos mokiniai užsienio kalbos mokosi pagal ankstyvojo ugdymo programą.

Tikslas

Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo(si) tikslas – iš(si)ugdyti elementarią kalbos komunikacinę kompetenciją.

Uždaviniai


Siekdami užsienio kalbos mokymo(si) tikslo moksleiviai turėtų:

 • domėtis užsienio kalba ir noriai jos mokytis;
 • suvokti užsienio kalbą (kalbas) kaip sociokultūrinės tikrovės dalį;
 • vartoti užsienio kalbą kaip komunikacijos priemonę;
 • susiformuoti pagrindus tolesniam kalbos mokymuisi.


Ugdytinos vertybinės nuostatos

Mokantis užsienio kalbos ugdomos šios vertybinės nuostatos:

 • domėjimasis kitomis kabomis, noras jų mokytis;
 • atvirumas kitoms kalboms ir kultūroms;
 • noras bendrauti ir bendradarbiauti;
 • noras mokytis savarankiškai;
 • atsakomybė už mokymosi sėkmę ir rezultatus.
 • Erasmus+ projektas
  Erasmus+ projektas suteikia galimybę dalyvaujančioms mokykloms įgyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties ir stiprinti savo pajėgumus, taip pat sukurti aukštos kokybės naujoviškus rezultatus. Pagrindinis bendradarbiavimo partnerysčių…
 • Bendradarbiavimas
  Bendradarbiaujame su Vilniaus Goethes institutu 2021 m. Spalio 19 d. Filaretų mokykloje lankėsi Goethes instituto pedagoginio bendradarbiavimo, vokiečių kalbos kursų ir egzaminų programų koordinatorė Margarita…
 • Projektas ,,Vadovėlio ,,Paul, Lisa & Co” pilotavimas Lietuvos mokyklose”
  Goetheʾs institutas Lietuvoje ir mūsų mokyklos vokiečių kalbos mokytojos Jolanta Turlienė ir Rima Oganesian vykdys 2017-2018 ir 2018-2020 mokslo   metais projektą ,,Vadovėlio ,,Paul,…
 • Studentų iš Heidelbergo (Vokietija) praktika
  Nuo 2009 metų mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos edukologijos universitetu Heidelberge. Šio universiteto studentai turi galimybę, atlikdami pedagoginę praktiką mūsų mokykloje, įgytas teorines žinias…
 • Comenius 2.2. (Kalbų asistentas mokykloje) projektas
  Comenius programos tikslas yra pagerinti mokyklinio ugdymo kokybę ir sustiprinti europinę dimensiją, remiant tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą. Veiklos tikslas – suteikti mokykloms galimybę…
 • CLIL projektas
  Žaisdami mokomės kalbų – „pasinėrimas į kalbą“ vaikiškame amžiuje Ankstyvasis užsienio kalbų mokymasis Ankstyvas užsienio kalbų mokymasis skatina bendrąją vaiko dvasinę ir kognityvinę raidą.…
 • Renginiai
  Europos kalbų dienos Kiekvienai metais mokykloje Rugsėjo 26-ąją dieną švenčiame Europos kalbų dieną. Šią dieną visa Europa švenčia jau nuo 2001 metų. Šventės tikslas…