Kategorijos
Dvikalbis ugdymas

Studentų iš Heidelbergo (Vokietija) praktika

Nuo 2009 metų mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos edukologijos universitetu Heidelberge.

Šio universiteto studentai turi galimybę, atlikdami pedagoginę praktiką mūsų mokykloje, įgytas teorines žinias susieti su praktine veikla bei ugdyti profesinius gebėjimus.

Padagogische Hochschule Heidelberg

Studentai 4-5 savaičių metu išmoksta taikyti įvairius mokymo metodus, planuoti pamoką bei išsikelti pamokos tikslus ir uždavinius.

Siekiant bendrų ugdymo tikslų būsimieji pedagogai mielai bendrauja su mokiniais ir visais mokyklos mokytojais; kartu dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime bei patys organizuoja renginius ir išvykas.

2018 metų rugsėjo 11 d. – spalio 5 d. mūsų mokykla vėl sulaukė trijų studentų iš Heidelbergo miesto Edukologijos universiteto. Studentai stebėjo ir vedė užsienio kalbų pamokas bei dalyvavo mokyklos bendruomenės gyvenime.

Vokiečių kalbos mokytojos Rima Oganesian ir Jolanta Turlienė