Kategorijos
Dvikalbis ugdymas

Comenius 2.2. (Kalbų asistentas mokykloje) projektas

Comenius programos tikslas yra pagerinti mokyklinio ugdymo kokybę ir sustiprinti europinę dimensiją, remiant tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą.

Veiklos tikslas – suteikti mokykloms galimybę priimti Comenius asistentą iš kitos Europos šalies savo mokykloje.

Tokia asistento praktika padeda vystyti europinę dimensiją, skatina mokytis kitų kalbų, didina siūlomų užsienio kalbų įvairovę mokykloje, padeda stiprinti ir plėsti CLIL (integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymas) diegimą.

Comenius asistento praktika Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje 2012-2013 m.m.

2012-2013 m.m. mūsų mokykloje praktiką atlieka kūno kultūros mokytojas – Comenius asistentas iš Portugalijos Roberto Resendes.

Comenius asistento praktika Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje 2011-2012 m.m.

2011-2012 m.m. nuo spalio 3 dienos mūsų mokykloje trijų mėnesių praktiką atlieka užsienio kalbų asistentė iš Lenkijos Ewelina Potwora.

Asistento praktikos veikla:

  • pagalba mokytojui darbo klasėje metu;
  • pagalba mokiniams darbo grupėje metu ir projektiniame mokyme;
  • pagalba mokytojui dirbant su specialiųjų poreikių vaikais;
  • informacijos apie savo šalį skleidimas;
  • projektų vystymas ir įgyvendinimas.

2010 m. spalio 14 d. Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje įvyko Comenius programos monitoringas. Vizito tikslas – atlikti veiklos stebėjimą ir užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp paraiškos teikėjo institucijos ir Fondo. Susitikime dalyvavo: projektų koordinatorius Liutauras Ivaška, projektų koordinatorės Žana Orlova (Lietuva), Maija Visuma (Latvija), Kirsti Sinivee (Estija), Merike Talli (Estija), mokyklos direktorė Nijolė Malinauskienė, veiklos koordinatorė Rima Oganesian, Comenius asistentė Csilla Kollar (Vengrija).Po susitikimo Vilniaus Filaretų pradinei mokyklai oficialiai pateikti Comenius programos veiklos 2010 m. monitoringo vizito rezultatai:

„Vilniaus Filaretų pradinė mokykla tinkamai administruoja Comenius asistento veiklą. Institucijos personalas asistentei suteikia visą reikalingą informaciją apie numatytas jam vykdyti veiklas. Mokykloje yra paskirtas atsakingas asmuo, kuris padeda asistentei ir visapusiškai koordinuoja jos veiklą. Asistentė dirba vokiečių kalbos pamokose, kartu su dailės mokytoja veda dailės būrelį. Asistentei suteikta galimybė išmokyti vaikus keletą jos gimtosios kalbos žodžių, planuojama kartu su muzikos mokytoja išmokyti vengriškų vaikiškų dainelių.

Institucijoje reguliariai atliekamas asistentės veiklos vertinimas: aptariama kiekviena pamoka. Bendradarbiavimas Comenius veikloje naudingas tiek mokyklai (ir visai jos bendruomenei), tiek asistentei.

Rekomenduojame su asistentės pagalba inicijuoti bendradarbiavimą su Vengrijos pradine mokykla (galbūt ne ta kurioje asistentė mokėsi). Kolegės iš Latvijos ir Estijos taip pat pasiūlė galimybę mokyklai padėti surasti partnerių būsimamComenius partneryščių projektui.”

Projekto mokykloje koordinatorės

Rima Oganesian ir Jolanta Turlienė