Mokykla

Demokratiška ir atvira mokykla, į kurią visada norisi sugrįžti

VIZIJA

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla – demokratiška, atvira, bendradarbiaujanti, tobulėjanti, siekianti stiprinti europietišką dimensiją, kurianti jaukią ir saugią aplinką, į kurią visada norisi sugrįžti.

MISIJA

  • Kiekvienam mokiniui teikti prieinamą kokybišką pradinį ugdymą, grįstą aktyviuoju mokymu(si), kūrybiškumu ir moderniomis technologijomis.
  • Ugdyti tautišką, mokantį prisitaikyti prie naujų europinių standartų, atvirą pasaulio vertybėms pilietį.
  • Atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir poreikius, puoselėti jų dorovines ir moralines vertybes.

FILOSOFIJA

  • Ugdytinių savarankiškumą, optimizmą ir tobulėjimą lemia lanksti ugdymo sistema, demokratiška aplinka, kompetentingų mokytojų vadovavimas.
  • Mokinio ir mokytojo gražūs tarpusavio kūrybiniai santykiai, supratimas, mokinys nuolat siekia mokymosi pažangos, dvasinio tobulėjimo, pagarbos.
  • Mokiniams ir mokytojams mokykloje sudaromos geros ir palankios sąlygos siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiama į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes.
  • Siekdami įgyvendinti mokyklos misiją bendruomenės nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis: pagarba ir pasitikėjimu, bendradarbiavimu, kūrybiškumu ir atvirumu.

PRIORITETAI

Kiekvienam mokiniui prieinamo kokybiško ugdymo užtikrinimas.
Nuolat tobulėjančios ir bendradarbiaujančios mokyklos bendruomenės formavimas.
Efektyvus išteklių valdymas vystant ir turtinant mokyklos materialinę techninę bazę.

Iš Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos 2020-2024 metų strateginio veiklos plano.

Mokyklos erdvės