Mokykla

Demokratiška ir atvira mokykla, į kurią visada norisi sugrįžti

VIZIJA

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla – mokykla visiems, siekianti atradimų ir mokymosi sėkmės, kurianti bendravimo, bendradarbiavimo, mokymosi kartu ir vieniems iš kitų kultūrą.

MISIJA

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla:

 • teikia kiekvieno mokinio individualias galimybes atitinkantį kokybišką pradinį ugdymą, taikant inovatyvius metodus;
 • ugdo tautišką, mokantį prisitaikyti prie naujų europinių standartų, atvirą pasaulio vertybėms pilietį;
 • atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir poreikius, puoselėją jų dorovines ir moralines vertybes;
 • kuria jaukią ir saugią mokymosi aplinką.

FILOSOFIJA

 • Ugdytinių savarankiškumą, optimizmą ir tobulėjimą lemia lanksti ugdymo sistema, demokratiška aplinka, kompetentingų mokytojų vadovavimas.
 • Mokinio ir mokytojo gražūs tarpusavio kūrybiniai santykiai, supratimas, mokinys nuolat siekia mokymosi pažangos, dvasinio tobulėjimo, pagarbos.
 • Mokiniams ir mokytojams mokykloje sudaromos geros ir palankios sąlygos siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiama į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes.
 • Siekdami įgyvendinti mokyklos misiją bendruomenės nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis: pagarba ir pasitikėjimu, bendradarbiavimu, kūrybiškumu ir atvirumu.

PRIORITETAI

 • Užtikrinti visavertį mokinių dalyvavimą ugdymo procese, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir galimybes.
 • Sukurti bendravimo, bendradarbiavimo, mokymosi kartu ir vieniems iš kitų kultūrą.
 • Kurti jaukią, saugią ir modernią mokyklos aplinką.

Iš Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos 2020-2024 metų strateginio veiklos plano.

Mokyklos erdvės