Kategorijos
Dvikalbis ugdymas

Projektas ,,Vadovėlio ,,Paul, Lisa & Co” pilotavimas Lietuvos mokyklose”

Goetheʾs institutas Lietuvoje ir mūsų mokyklos vokiečių kalbos mokytojos Jolanta Turlienė ir Rima Oganesian vykdys 2017-2018 ir 2018-2020 mokslo   metais projektą ,,Vadovėlio ,,Paul, Lisa & Co“ pilotavimas Lietuvos mokyklose“.

Goetheʾes institutas Vilniuje sudaro galimybę mokytojams dalyvauti mokymuose, aprūpina mokyklos mokinių pilotinę grupę (4c dvikalbio ugdymo klasę), besimokančią vokiečių kalbą kaip 1-ąją užsienio kalbą nuo 1-os klasės, mokymo medžiagos ,,Paul, Lisa &Co Starter“ vadovėliu ir pratybomis.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gegužės 30 d. vokiečių kalbos mokytojos naudojo naują mokymo medžiagą kaip pagrindinį vadovėlį pilotinėje grupėje, parengė ir pravedė projekte dalyvaujančių mokyklų bei Goethʾes instituto atstovams atviras pamokas su pilotine grupe.