Laima Burneikienė

Pareigos
 • Logopedas
 • Specialusis pedagogas
Kontaktai
 • +37052154963
 • laima.burneikiene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 5
Darbo valandos

Tiesioginio darbo su mokiniais laikas:
I - 8.00-15.45 val.
II - 8.00-15.45 val.
III - 8.00-12.15 val.
IV - 8.00-14.15 val.

Konsultacijų laikas:
I - 7.15-8.00 val.
II - 7.15-8.00 val.
III - 7.15-8.00 val.
IV - 7.15-8.00 val.

Netiesioginio darbo laikas:
I - 15.15-18.00 val.
II - 15.45-18.15 val.
IV - 15.45-18.15 val.
V - 7.15-16.30 val.

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi veiksmingumą mokykloje.

Specialiosios pedagogės veiklos kryptys:

 • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir atitikimą ugdymo programoms;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti dalyko programas.

Mokytojai, tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:

 • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
 • reikia pagalbos pritaikant bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, būdus ir metodus, mokymo priemones;
 • mokinys užmiršta, kas užduota, nuolat pamiršta ką nors atsinešti;
 • patiria sunkumų skaitydamas, rašydamas, skaičiuodamas;
 • sunkiai įsimena, išmoksta mokomąją medžiagą.

Logopedas visapusiškai tiria ir įvertina vaiko kalbą. Rengia individualias ir grupines korekcines pratybas, šalinant įvairius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku. Šviečia tėvus (globėjus), mokytojus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos gebėjimų ir mokymo klausimais. Renka duomenis apie vaikus, turinčius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, teikia metodinę pagalbą įstaigos specialiojo ugdymo komisijos nariams.