Indrė Kasačiūnienė

Pareigos
  • Logopedas
Kontaktai
  • +37052154963
  • indre.kasaciuniene@filaretai.lt
  • Kabineto nr.: 5
Darbo valandos

Kontaktinės darbo valandos:
I - 9.00 - 17.30 val.
II - 12.00 - 17.00 val.
III - 8.30 - 17.30 val.
IV - 12.00 - 17.00 val.

Konsultacijų laikas (mokykloje)
I - 17.00 - 17.30 val.

Nekontaktinės darbo valandos:
II - 8.00 - 12.00 val.
IV - 8.00 - 12.00 val.
V - 8.00 - 18.00 val.

Logopedas visapusiškai tiria ir įvertina vaiko kalbą. Rengia individualias ir grupines korekcines pratybas, šalinant įvairius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku. Šviečia tėvus (globėjus), mokytojus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos gebėjimų ir mokymo klausimais. Renka duomenis apie vaikus, turinčius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, teikia metodinę pagalbą įstaigos specialiojo ugdymo komisijos nariams.