Gražina Dokurno-Bačkierė

Pareigos
  • Psichologas
Kontaktai
  • +37052154963
  • grazina.dokurno@filaretai.lt
  • Kabineto nr.: 27

Rūpinasi mokinių psichine sveikata ir reikalingu psichologinių mokymo sąlygų sudarymu. Vertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines asmenybės ir mokymosi problemas, vaiko brandumą mokyklai. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus), mokytojus pedagoginės pagalbos teikimo, mokymo organizavimo, psichologinių asmenybės ir mokymosi problemų prevencijos ir jų sprendimo klausimais. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas.

Plačiau apie psichologo darbo specifiką galite susipažinti čia.