Gabrielė Bartkienė

Pareigos
  • Socialinis pedagogas
Kontaktai
  • +37052154963
  • gabriele.bartkiene@filaretai.lt
  • Kabineto nr.: 28
Darbo valandos

I - 8.00-14.00 val.
II - 8.00-14.00 val.
IV- 8.00-14.00 val.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.