Jolita Juknevičienė

Pareigos
 • Pavaduotoja ugdymui
 • Pradinių klasių mokytoja
 • Vaiko gerovės komisijos pirmininkė
 • Socialinis pedagogas
Kvalifikacija
 • Magistro l.
 • Mokytoja
Kontaktai
 • +37052154963
 • jolita.jukneviciene@filaretai.lt
 • Kabineto nr.: 3
Darbo valandos

Socialinio pedagogo darbo valandos

Tiesioginio darbo su vaikais laikas:
I - 8.00-15.00 val.
II - 8.00-15.00 val.

Konsultacijų laikas (mokykloje iš anskto susitarus):
I - 17.00-18.00 val.
II - 7.30-8.00 val.

Netiesioginio darbo laikas:
III - 8.00-11.00 val.
V - 9.00-12.00 val.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • tiesiogiai dirba su vaikais, tėvais (globėjais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • teikia pagalbą SUP mokiniams;
 • konsultuoja švietimo pagalbos gavėjus (mokinius, jų tėvus (globėjus);
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
 • padeda tėvams ugdyti savo vaiką. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;

Netiesioginio darbo metu:

 • planuoja ir parengia veiklas, rengia dokumentus, bendradarbiauja su mokytojais, vaikais, mokinių tėvais (globėjais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais;
 • vykdo mokinių lankomumo kontrolę bei prevencinį darbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą.