Kategorijos
Mokiniams Mokytojams Naujienos Projektai Tėvams

Leisk laisvalaikį aktyviai!

Projekto partneriai

Projekto „Leisk laisvalaikį aktyviai!” partneriai Vilniaus Filaretų mokyklos bendruomenė, Filaretų g. bendruomenė, Všį Aktyviems. Projekto finansiniai partneriai Vilniaus miesto savivaldybė bei Vilniaus labdaros ir paramos fondas „Filaretukai”.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – Filaretų mokyklos bendruomenės pastangomis skatinti mokinių  fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą, gilinti šios srities žinias, įgūdžius, kurti unikalią, integruotą ir darnią sveikos gyvensenos aplinką.

Projekto veikla

Filaretų mokyklos kieme planuojama įrengti ekologišką, integruotą į unikalų mokyklos reljefą bei turimą dendrologinį taką, sporto zoną, kur mokiniai aktyviai galėtų praleisti savo laisvalaikį. Šiuo projektu siekiama:

  • Sudaryti sąlygas stiprinti vaikų emocinę ir fizinę sveikatą tenkinant mokinių poreikį judėti, žaisti ir bendrauti.
  • Motyvuoti vaikus kuo daugiau laiko praleisti lauke sukuriant saugią, unikalią, ekologišką aktyvaus laisvalaikio erdvę.
  • Įtraukti visą mokyklos bendruomenę bei Filaretų gatvės bendruomenę į fizinio aktyvumo skatinimo programą.
  • Inicijuoti vaikų kūrybines galias, siekiant turimas žinias apie sporto žaidimus, pritaikyti naujose erdvėse.
  • Ugdyti sąmoningus, aktyvius ir atsakingus bendruomenės narius, gerbiančius kitus asmenis, mokančius tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti.

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d., numatytas projekto tęstinumas.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Projekto „Leisk laisvalaikį aktyviai!” įgyvendinimo etapai:

  • Sudaryta darbo grupė ir parengtas Filaretų mokyklos kiemo šlaito vizualizacijos projektas.
  • Įsigyta mediena bei kitos reikalingos medžiagos vizualizacijos projekte suplanuotoms erdvėms įrengti.
  • Filaretų mokyklos bendruomenės jėgomis vykdomi darbai ir konstruojamos į mokyklos kiemo šlaitą integruotos sporto bei laisvalaikio erdvės. Numatoma darbų pabaiga 2021 m. rugsėjo 1 d.

2022 metų pavasario darbai

Šlaito tvarkymo darbai aktyviai tęsiami.

Nuoširdus ačiū bendruomenės nariams skiriantiems savo laiką ir jėgas šio projekto įgyvendinimui! Tik visi kartu bendradarbiaudami galime sėkmingai artėti tikslo link.