Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Filaretų pradinė mokykla

demokratiška, atvira, bendradarbiaujanti, tobulėjanti, siekianti stiprinti europietišką dimensiją, kurianti jaukią ir saugią aplinką, į kurią visada norisi sugrįžti.

Naujienos

Puslapis 1 iš 4  > >>

Tarptautinė KINGS olimpiada

Tarptautinė matematikos, anglų, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo olimpiada KINGS – kviečiame mokinius ir mokytojus prisijungti!

KINGS – akademinė, inovatyvi, sparčiai auganti bendruomenė, siekianti užtikrinti olimpiados prieinamumą visiems mokiniams be išimties. NEMOKAMAI ir internetu vykstantis KINGS olimpiados kvalifikacinis etapas RUGSĖJO 28 – SPALIO 9 dienomis kviečia savo jėgas išbandyti:

212 klasių mokinius matematikos ir anglų kalbos olimpiadose;

28 klasių mokinius lietuvių kalbos olimpiadoje;

2-5 klasių mokinius pasaulio pažinimo olimpiadoje.

Įveikusiems KINGS kvalifikacinio etapo barjerą, mokiniams suteikiama galimybė dalyvauti KINGS finale ir apsilankyti Lietuvos aukštojo mokslo mokyklose – olimpiados centruose! Finalinio etapo dalyviai šį rudenį varžysis dėl beveik 100 išmaniųjų prizų!

Aktyviausios olimpiados klasės bus apdovanotos specialiais prizais ir pramogomis visai klasei!

Prisijunkite prie daugiau nei 50 000 Lietuvos mokinių ir pasiruošti olimpiadoms galėsite kartu su KINGS pasirengiamaisiais testais asmeninėse paskyrose!

 

Užsiregistruoti labai paprasta:  www.kings.lt/registracija

Daugiau informacijos apie KINGS olimpiadas: www.kings.lt

Neformalus švietimas 2020-2021 m.m.

Informuojame, kad nuo rugsėjo 14d. pradedame neformalaus ugdymo veiklas. Visą informaciją apie būrelius rasite čia.

Mokinių įėjimo/išėjimo planas

Siekiant riboti klasių kontaktą į  mokyklos patalpas kiekvienos klasės mokiniai galės įeiti ir išeiti tik per jiems skirtą įėjimą. Mokinių įėjimo į  mokyklos patalpas planas.

Tėvų lankymosi mokykloje taisyklės

Tėvų lankymosi Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje taisyklės

 

  1. Mokinius atlydintys, pasitinkantys tėvai (globėjai, rūpintojai) su mokiniais atsisveikina prie mokyklos vartelių.
  2. Į mokyklos patalpas tėvai (globėjai, rūpintojai) gali būti įleisti tik išskirtiniais atvejais iš anksto užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką.
  3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su mokyklos bendruomene bendrauja nuotoliniu būdu: raštinės kontaktai - tel. 8 (5) 215 4963, 8 (5) 215 4745 arba el. paštas: rastine@filaretu.vilnius.lm.lt ; klasės mokytojų kontaktai http://www.filaretai.lt/bendruomene/mokytoju-taryba/
  4. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, bei kartu su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu.

Ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Skelbiame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“  patvirtintą Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą. Tvarka yra parengta vadovaujantis VESOC sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis.

Kviečiame susipažinti ir prašome visų atsakingai laikytis!

Aprašas (skaityti čia)

Kad Kalėdų sulauktume sveiki

Karatė būrelis

Sostinės karatė mokykla kviečia susipažinti su įtraukiančiu karatė pasauliu ir  laukia visų norinčių prisijungti prie aktyvių ir žaismingų treniruočių. Čia vaikai  turės galimybę ugdyti fizinį pasirengimą, valią, discipliną bei pasitikėjimą savimi, mokytis karatė technikos, laikyti kvalifikacinius diržus, o norintys dalyvauti varžybose. Kviečiame registruotis į treniruotes iki rugsėjo 8 d.  http://sostineskarate.lt/

Skaityti daugiau

Kviečiame mokytis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1d. mokytis pakviestų mokinių sąrašas.

Papildomai pakviestų mokinių sąrašas.

Socialinė parama šeimai

Norime priminti, kad jeigu Jūs šiuo metu esate netekę darbo, neturite pajamų ir norėtumėte gauti socialinę paramą, turite vadovautis Socialinių išmokų skyriaus pateikiama informacija:

Mokinio (priešmokyklinuko) tėvai (globėjai) prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma) gali pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ar paštu arba kreiptis į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją, pateikdami prašymą-paraišką mokyklos administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

•  paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;

www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → 13. Socialinės paramos mokiniams skyrimas (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas-) .

Technologinės kūrybos programa mokytojams

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai dalyvauja 4 modulių pilotinėje technologinės kūrybos programoje Teachers Lead Tech („Technologijų vedlių“ mokymuose). Programą sudaro keturios praktinės pamokos, skirtos matematikai. Mokytojos ieškos naujų būdų matematines idėjas pradinukams paaiškinti per technologinę kūrybą.Mokytojai mokysis pritaikyti technologinės kūrybos pamokų turinį dirbant su vaikais tiek virtualiai, tiek įprastu būdu.
Plačiau apie programą skaitykite čia.

Kings konkurso rezultatai

Džiaugiamės mokyklos mokiniais ir mokytojais, puikiai pasirodžiusiais Kings konkurse.

Skaityti daugiau