Kategorijos
Mokiniams Tėvams

Anglų kalba

Anglų kalbos užsiėmimai orientuoti į mokinius/-es, kurie/-os mokykloje pasirinkę vokiečių kalbą kaip pirmąją užsienio kalbą. Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę nuo pirmos iki ketvirtos klasės. Užsiėmimų metu siekiama, jog mokiniai būtų supažindinami su komunikaciniais kalbos pagrindais, t.y. ypatingą dėmesį skiriant kalbėjimo, klausymo įgūdžių tobulinimui, žodyno plėtimo, gramatinių struktūrų praktinį pritaikymą komunikaciniame kontekste. Užsiėmimų metu yra naudojamos naujausios atnaujintos mokymosi priemonės, pritaikytos XXI amžiaus mokiniams/-ėms integruojant IT, muziką, matematiką, pasaulio bei kitų kultūrų pažinimą.

Šie užsiėmimai yra puiki galimybė mokiniams/-ėms pasirinkusiems mokytis vokiečių kalbą kaip pirmąją užsienio kalbą stimuliuoti, įprasminti bei susisteminti ugdymo kontekste iš bendrinės aplinkos gaunamas anglų kalbos žinias.

Anglų kalbos užsiėmimus veda mokytoja Augustina Kundrotaitė.