Kategorijos
Naujienos Tėvams

Dvi ketvirtos klasės dalyvaus tarptautiniame TIMSS tyrime

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla yra atrinkta dalyvauti Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos Tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų tyrime TIMSS 2023.

Šį tyrimą vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinės švietimo agentūra. Mūsų šalis šiuose tyrimuose dalyvauja nuo pat nepriklausomybės atkūrimo pradžios. Šiame, jau aštuntame, TIMSS tyrimų cikle dalyvauja daugiau nei 60 pasaulio šalių. Visose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, mokyklų atranką TIMSS ir visiems kitiems tarptautiniams tyrimams vykdo tarptautinės organizacijos. Mokyklos atrenkamos atsitiktinės atrankos būdu iš visų Lietuvoje veikiančių mokyklų, mokančių mokinius lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, sąrašo.

TIMSS tyrimo tikslas – analizuoti ketvirtokų ir aštuntokų matematikos ir gamtos mokslų pasiekimus, šių pasiekimų kaitą ir tendencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, pasiekimus lemiančius socialinius, ekonominius ir kultūrinius veiksnius, aktualią kontekstinę informaciją. Tyrimas nukreiptas padėti šalims dalyvėms stebėti nacionalinio švietimo būklę, ją lyginti su kitų šalių švietimu ir remiantis patikima, kiekviename cikle atnaujinama informacija tobulinti švietimo politiką ir praktiką.

Tyrimui atsitiktiniu būdu atrinktos dvi Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos ketvirtokų klasės. Tyrimas vyks gegužės 4 d. Mokiniai rašys testą, kuris bus sudarytas iš dviejų dalių: matematikos ir gamtos mokslų, taip pat mokiniai pildys klausimyną. Dėmesys kreipiamas ne tik į šių dalykų mokyklinių žinių įvertinimą, bet ir į jų taikymą konkrečiose situacijose. Tyrime dalyvauja ir testuojamų klasių mokinių mokytojai, mokyklos vadovas, ketvirtokų tėvai (globėjai). 

Tyrimą Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje koordinuoja pavaduotoja ugdymui Rasa Saldukė.