Kategorijos
Mokiniams Tėvams

Kompiuterinis raštingumas pradedantiesiems

Būrelis skirtas 1-2 klasių mokiniams. Jo tikslas supažindinti mokinius su pagrindinėmis kompiuterio
funkcijomis ir programomis, kurios bus naudojamos ugdymo proceso metu.
Šiame būrelyje mokiniai išmoks naudotis kompiuterine pele, klaviatūra. Susipažins su pagrindinėmis
kompiuterio programomis: Word, PowerPoint, Fotoaparatu, Nuotraukų programa. Išmoks saugiai
naudotis internetu.

Būrelio vadovė Ilona Skiparienė