Kategorijos
Naujienos

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui

Nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio 1 ir 3, o nuo 2024 m. 2 ir 4 klasių mokiniai mokysis pagal ŠMSM ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. patvirtintas atnaujintas bendrąsias ugdymo programas. Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų.  Lietuvoje paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 m. Daugiau informacijos čia.

Tam, kad kuo geriau pasirengtume laukiantiems pokyčiams visi Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai lapkričio 23 ir 25 dienomis dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programos  „Mokyklos pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui” pirmojo modulio mokymuose. Kartu su  lektorėmis Kristina Paulike, Ingrida Mereckaite ir dr. Daiva Jakavonyte – Staškuviene nagrinėjome pokyčių valdymo, ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo plano priemones ir kompetencijomis grįsto ugdymo ypatumus. Su nekantrumu laukiame kitų mokymų!