Kategorijos
Mokiniams Mokytojams Tėvams

Patyčių prevencija

– visa informacija mokyklos darbuotojams apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus): http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/ 

– galimos patyčių prevencinės veiklos:   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/

– veiklos klasėse:   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/veiklos-klasje/

– mokyklos bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias:  http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/kaip-traukti-visa-mokyklos-bendruomene/

– patarimai, kaip bendradarbiauti su tėvais:   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/bendradarbiavimas-su-tvais/

– patyčių situacijų sprendimo galimybės:   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/

– reagavimo į patyčias principai:   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimo-patycias-principai/

– pokalbio su nukentėjusiuoju gairės:  http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-nukentjusiu-vaiku-gairs/

– kaip įtraukti patyčių stebėtojus:  http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-traukti-patyci-stebtojus/

– reagavimas į el. patyčias:  http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimas-elektronines-patycias/

– pokalbiai su vaikų tėvais:  http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbiai-su-vaik-tvais/ 

– pokalbio su skriaudėjais gairės:   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-skriaudjais-gairs/

– kaip padėti vaikams netapti patyčių taikiniais:  http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-padti-vaikams-netapti-patyci-taikiniais/