Kategorijos
Mokytojams Projektai

Projektas „Vilniaus pokyčių mokyklos”

Projekto partneriai

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla teikė paraišką dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus švietimo pažangos centro projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“, kuris padės mokykloms siekti spartesnės pažangos ir gerins ugdymo kokybę. Atsižvelgiant į paraiškoje apibūdintą mokyklos komandos motyvaciją siekti pažangos, supratimą, kokių pokyčių mokyklai reikia, projekto įgyvendinimo pajėgumus ir kt. Filaretų pradinė mokykla buvo atrinkta viena iš 10 mokyklų, dalyvauti šiame projekte.

Projekto tikslas

Sukurti ir mokykloje įdiegti mokinio individualios pažangos stebėsenos sistemą.

Projekto uždaviniai

  1. Užtikrinant nuolatinio tobulėjimo koncepcijos įgyvendinimą mokykloje taikant lotoso diagramą klasės, mokyklos lygmeniu.
  2. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją, jų bendrąsias kompetencijas, įgalinant mokinius išsikelti asmeninius mokymosi tikslus.      
  3. Stiprinti mokytojų kompetenciją vertinti  mokinio kompetencijos ūgtį, formuluoti į pamatuojamą  veiklos rezultatą orientuotą pamokos uždavinį ir individualizuoti ugdymo procesą.

Priemonės ir būdai projekto tikslui pasiekti

  1.  Nuolatinio tobulinimo metodikos mokymai mokyklos lyderių komandai ir visam mokyklos kelektyvui.
  2. Sudarytas vieno lapo strateginis planas, pakoreguota mokyklos misija ir sukurtos mokyklos bendruomenės taisyklės, įvaldytas metodas  „Planuoti, daryti, tirti, veikti“.
  3. Mokinių portfolio kūrimas ir mokinio vedamų trišalių konferencijų organizavimas 1 kartą per mokslo metus.
  4. Mokymai mokytojoms, kaip formuluoti į pamatuotą veiklos rezultatą orientuotą pamokos uždavinį.
  5. Kolegialus pamokų stebėjimas teikiant grįžtamąją ryšį dėl į pamatuojamą veiklos rezultatą orientuoto pamokos uždavinio formulavimo.
  6. Praktiniai užsiėmimai mokytojams, kaip individualizuoti ugdymo procesą diferencijuojant pamokos uždavinį.

Projekto trukmė

2021 m. birželio mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Rasa Saldukė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas rasa.salduke@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

2021 m. birželio mėn.

2021 m. birželio mėn. Filaretų pradinės mokyklos komanda susipažino su projekto kuratore Vilniaus švietimo pažangos centro direktorės pavaduotoja dr. Jurgita Rimkuviene.

2021 m. rugsėjo mėn.

Prieš prasidedant rugsėjui projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ mokyklų komandos rinkosi į susitikimą su projekto konsultantais – MRU  Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojais. Susitikimo tikslas – aptarti, kaip remiantis išsamia duomenų analize, siekti pokyčių mokykloje.

Lektorė Lina Bairašauskienė papasakojo apie ugdymo kokybę, siekiant kiekvieno mokinio ir visos mokyklos pažangos. Padedant doc. dr. Violetai Jegelevičienei mokyklų komandos įvardino savo mokyklų pokyčių siekinius problemines sritis bei stiprybes. Doc. dr. Romas Prakapas aptarė mokyklų turimus duomenis ir jų panaudojimo metodologinius aspektus.

Komandos baigė darbą su kiekvienai mokyklai paskirtu konsultantu suderinusios artimiausias veiklas ir gavusios namų darbų – pradėti rengti ugdymo kokybės pokyčių planą.

2021 m. spalio mėn.

Kaip vienu žodžiu apibūdintumėte nuolatinį tobulinimą? Kokie šios sistemos lygmenys? Ar nuolatinio tobulinimo metodiką galima pritaikyti bet kokioje mokykloje?

Į šiuos klausimus, projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ dalyviams atsakė ir su tema supažindino ekspertė Marijke Broer, įvadiniame „Continuous Improvement“ seminare. Nuotolinio seminaro metu, didžiausias dėmesys buvo skiriamas išsamiai nuolatinio tobulinimo metodikos apžvalgai, aiškinimuisi, ką nuolatinis tobulinimas reiškia mokiniams bei mokytojams.

Seminarą užbaigė Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktorė Jurgita Zinkienė, kuri projekto dalyviams pasidalino, kokius nuolatinio tobulinimo elementus mato / taiko savo mokykloje, palygino įgyvendinamus komponentus su su užsienio šalių pavyzdžiais.

2021 m. gruodžio mėn.

Pristatyti „Vilniaus pokyčių mokyklų“ ugdymo kokybės pokyčių planai. Gruodžio 16 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) įvyko projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ refleksijų ir pirmojo etapo baigiamasis renginys. Šio susitikimo metu mokyklų komandų atstovai pristatė savo sukurtus ugdymo kokybės pokyčių planus, įsivardijo uždavinius, priemones, padėsiančias įgyvendinti tikslus – tarp kurių ir komandos formavimo, lyderystės mokymai pedagogams, nuolatinio tobulėjimo metodikos pritaikymas mokymosi procese, pamokos vertinimas bei įsivertinimas, kt.

2022 m. gegužės mėn.

Kartais mažiau yra daugiau – ypač kai kalbama apie ilgalaikių pokyčių siekimą. Tuo įsitikino ir gegužės 19 d. tarpinių rezultatų aptarime dalyvavusios „Vilniaus pokyčių mokyklų“ komandos. Susitikimo metu projekte dalyvaujančios mokyklos pasidalino savo pasiekimais, atradimais ir iki šiol nuveiktais darbais. 

Nuolatinio tobulinimo metodikos startuolės pasidalijo, jog specialistės iš Olandijos (Marijke Broer) vedami mokymai suteikia ne tik naujų žinių, bet ir ramybės. Pasirinkusios pokyčių kryptis, mokyklos mažais žingsneliais mokosi užsibrėžti taisykles ir misijas klasėse, jas įgyvendinti. Į mokymosi procesą stengiamasi įtraukti ne tik mokytojus, tačiau ir mokinius. Konsultacijos šioms mokykloms vyksta nuotoliniu būdu, per visą mokymų laikotarpį įvyko jau aštuoni seminarai. „Mūsų tikslas – individualios mokymo(si) pažangos stebėsena. Esame aktyviame mokymosi procese, mokomės aptarti taisykles ir jas įgyvendinti. Iš užsienio praktikos galime pasimokyti ramybės ir tempo, kuris parankus visiems“, – patirtimi dalijosi Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos komandos atstovė. 

2022 m. lapkričio mėn.

Lapkričio 15-18 d. Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos komanda (pavaduotoja ugdymui Rasa Saldukė, mokytojos Diana Grikienienė ir Jovita Vaivadaitė) kartu su dar 4 ViIniaus mokyklų ir EDU VILNIUS atstovais vyko į Nuolatinio tobulinimo metodikos praktinio pritaikymo patirčių mokomąją kelionę (Nyderlandai). Jau antrus metus Vilniaus Filaretų mokyklos administracija ir  mokytojai dalyvauja mokymuose, konsultuojasi diegdami  Nuolatinio tobulinimo  metodiką mokykloje, o vizito metu mokyklos komanda galėjo jau praktiškai pamatyti  ir sužinoti, kaip sekasi mokykloms turinčios nevienerių metų metodikos įgyvendinimo patirtį. Nyderlandų mokyklų administracija, mokytojai ir netgi patys mokiniai labai svetingai ir nuoširdžiai dalinosi savo patirtimi.

Sėkminga mokyklų patirtis įgyvendinant Nuolatinio tobulinimo metodiką tik dar labiau sustiprina, įkvepia ir motyvuoja mus šiuo keliu žengti dar tvirčiau. Buvo labai įdomi, pozityvi ir naudinga kelionė.

Kelionę organizavo EDU VILNIUS projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ lėšomis.