Kategorijos
Mokytojams Tėvams

Gabių vaikų ugdymas

„Jeigu kurio nors vieno ar kelių mokyklinių dalykų programa yra per lengva ir nekelianti kognityvinio iššūkio vaikui, vadinasi – ji neskatina vaiko tobulėti, nepatenkina jo smalsumo, gniuždo mokymosi motyvaciją ir nesudaro sąlygų įgyti naujų žinių bei mokėjimų“, – teigia psichologė, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakulteto dėstytoja ir tarptautinės Lietuvos–Izraelio gabių vaikų ugdymo programos psichologė dr. Jurga Misiūnienė.

Kas yra gabus ir talentingas vaikas

Gabūs vaikai – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų, juos pritaikyti naujoms problemoms spręsti, sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų lygis yra labai aukštas (individualiai testuojamų standartizuotais intelekto testais intelekto koeficientas yra du standartiniai nuokrypiai ar daugiau nei vidurkis). Turėdami šiuos intelektinius gebėjimus, gabūs vaikai lenkia arba pajėgūs palenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamžius savo vienos ar kelių mokslo sričių akademiniais pasiekimais. Šiems vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis.

Talentingi vaikai – tai vaikai, turintys ypatingų gebėjimų, kurie pasireiškia vienos ar kelių meno, mokslo ar sporto sričių pasiekimais.

Kaip atpažinti gabų vaiką

Kalbant apie gabius vaikus būtina pabrėžti, kad nebūtinai tie jų gabumai turi būti atsiskleidę ir išsiskleidę – tai mūsų – tėvų ir pedagogų darbas – juos atskleisti, auginti ir brandinti. Gabūs vaikai dar nė neprabilę, jau demonstruoja gabiems vaikams būdingas savybes: jų fizinė ir intelektualinė raida dažnai būna spartesnė, nei bendraamžių; jie kūrybingi – su žaisliukais ir priemonėmis elgiasi ne pagal paskirtį ; yra užsispyrę – motyvuoti ir nenusiramina tol, kol nepasiekia užsibrėžto tikslo. Savo įžvalgomis apie gabių vaikų pažinimą dalinasi pedagogė dr. Austėja Landsbergienė.

Metodinės rekomendacijos pedagogams kaip atpažinti vaiko gabumus.
Patarimai tėvams: Kaip atpažinti didelių gebėjimų vaiką?
Tėvams apie gabius vaikus.

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo tvarka

Filaretų mokykloje gabių ir talentingų vaikų ugdymas vykdomas vadovaujantis 2021 m. gruodžio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-66 patvirtintu „Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos gabių ir talentingų vaikų ugdymo tvarkos aprašu„.