Kategorijos
Mokiniams Tėvams

Matematikų klubas

Matematikų klube vyksta užsiėmimas 3 – 4 klasių mokiniams, mylintiems matematiką, kur  sprendžiamos Įdomesnių formatų užduotys, susipažįstama su „nevadovėliais“ uždaviniais. Šiuose užsiėmimuose mokiniams pateikiama  matematinių uždavinių sprendimo metodų įvairovė: tokioje pamokoje svarbus ne tik teisingas atsakymas, bet dar svarbesnis – pats uždavinio sprendimas.  Užsiėmimuose mokomės nebijoti klysti, rasti kūrybišką  uždavinio sprendimą ir ugdomės savo loginį mąstymą bei aukštesniuosius problemų sprendimo gebėjimus.

Matematikų klubui vadovauja mokytoja Jovita Vaivadaitė