Kategorijos
Projektai

Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams

Projekto partneriai

Projektą „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Projektą įgyvendinti padeda Nacionalinė švietimo agentūra remia Europos Komisija ir Britų Taryba.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, ypač daug dėmesio skiriant mokyklų vadovams. Projekto veiklomis siekiama keisti mokyklos vadovavimo modelį perkeliant prioritetą nuo infrastruktūros valdymo į ugdymo turinio vadybą.

Projekto veikla

Projekto metu, konsultuojant ES ekspertams, bus sukurtas ir išbandytas naujo ugdymo turinio diegimo vadybos modelis, parengtas mokomosios medžiagos paketas, kuriuo galės naudotis visi Lietuvos mokyklų vadovai. Per pirmuosius projekto metus 30 parengtų švietimo specialistų, kurių daugumą sudarys mokyklų vadovai, antraisiais projekto metais talkins kitoms mokykloms, konsultuos atnaujinto ugdymo turinio diegimo klausimais.

Projekto trukmė

2020 – 2022 metai

Projekto koordinatorius

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos direktorė Nijolė Malinauskienė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas nijole.malinauskiene@filartetai.lt

Projekto įgyvendinimas

Pirmaisiai metais deleguoti specialistai dalyvaus aštuoniuose kas mėnesį rengiamuose dviejų dienų trukmės mokymuose, – mokysis mokymo ir mokymosi lyderystės, taikyti jos metodus, padėsiančius mokyklos darbuotojams įgyvendinti naująjį ugdymo turinį, drauge su tarptautiniais ekspertais rengs mokomosios medžiagos paketą, kuriuo vėliau bus galima naudotis visose Lietuvos mokyklose. Specialistai mokysis, kaip kurti savo mokyklose strateginę viziją ir kryptį, kaip vadovauti ir valdyti pokyčius, planuoti, vykdyti stebėseną ir atlikti vertinimą, rengti kitus švietimo specialistus tapti mokymo ir mokymosi  lyderiais.

Atrinkta grupė dalyvaus savaitės trukmės mokomojoje išvykoje į Velsą (Jungtinė Karalystė). Velse lankysis mokyklose ir kitose švietimo sistemos institucijose, susipažins su jų veikla (Pastaba: dėl situacijos, susijusios su koronavirusu (COVID-19), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės Sveikatos ministerijų rekomendacijas dėl tarptautinių kelionių ir renginių organizavimo, galimi tam tikri organizaciniai pakeitimai).

Bandomosios grupės nariai, per pirmuosius projekto metus meistriškai įvaldę mokymo ir mokymosi lyderystės ir fasilitavimo (vadovavimo) gebėjimus, antraisiais metais rengs kitus mokyklų vadovus.