Kategorijos
Mokiniams Mokytojams Projektai Tėvams

Žvalūs, stiprūs, vikrūs!

Projekto partneriai

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos projektas „Žvalūs, stiprūs, vikrūs!” laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui bei sporto renginių organizavimui finansavimą.

Projekto tikslai

  • Prisidėti prie sveikos gyvensenos  įgūdžių formavimo skatinant Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos mokinius aktyviai ir prasmingai leisti laisvalaikį lauke.
  • Siekti, kad Rasų seniūnijos bendruomenė aktyviai įsitrauktų į lengvosios atletikos propagavimą.

Projekto veikla

Filaretų mokykla, vykdydama projektą „Žvalūs, stiprūs, vikrūs!”, organizuos aktyvų mokinių judėjimą, dalyvavimą įvairiuose žaidimuose lauke pertraukų metu. Propaguosime mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą  VDM veiklų metu praleisdami kuo daugiau laiko lauke aktyviai sportuojant. Vaikams su spec. poreikiais sudarysime sąlygas ugdyti pagrindinius motorikos įgūdžius, kurie yra svarbūs bendrai vaiko gerovei ir socialinės kompetencijos ugdymui. Įsigiję sporto inventorių praturtinsime Neformalaus švietimo sporto veiklų įvairovę. Organizuosime Sporto šventę Vilniaus Filaretų mokyklos bei Rasų seniūnijos bendruomenėms. Kviesime vyresnius kaip 65 metų bendruomenės narius aktyviai leisti laisvalaikį saugioje mokyklos sporto erdvėje.

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. birželio – liepos mėn., numatomas tęstinumas.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Įsigytas ir įrengtas lauko gimnastikos kompleksas: